Hejtman Hašek jedná o spolupráci kraje s Lichtenštejnským knížectvím

Vaduz - Hejtman Michal Hašek (ČSSD) odletěl do Lichtenštejnského knížectví s českou delegací zastoupenou ministrem zahraničí Janem Kohoutem. Budou se zabývat rozvojem hospodářských vztahů a kulturní i akademické spolupráce. Rod Lichtenštejnů je úzce spojen s jižní Moravou, kde jim do poloviny minulého století patřila rozsáhlá panství.

Na programu dnešního večera je slavnostní večeře s knížetem Hansem-Adamem II., které se zúčastní rovněž kněžna Marie a předseda parlamentu Arthur Brunhart.

Důležitým prvkem česko-lichtenštejnských vztahů je zřízení dvoustranné komise historiků, která by měla během následujících let zkoumat období vzájemných historických vazeb našich zemí.

Hejtman Michal Hašek před odletem připomněl, že plodné kontakty a spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Lichtenštejnským knížectvím existovaly už před navázáním diplomatických styků mezi oběma zeměmi v loňském roce. „Náš kraj tvořil v té době jakýsi neformální most mezi oběma státy,“ řekl hejtman.

První návštěva lichtenštejnského knížete Jana Adama II. ve Vranově u Brna se uskutečnila v říjnu 2006, následovalo několik návštěv příslušníků lichtenštejnského panovnického rodu v kraji a pracovní cesta Komise pro meziregionální vztahy Rady Jihomoravského kraje v Lichtenštejnsku.

Loňská červencová návštěva hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška v lichtenštejnských podnicích v Rakousku, během níž byly dohodnuty plány spolupráce v několika oblastech, byla opětována v září, kdy Jihomoravský kraj navštívil kníže Hans Adam II. Lichtenštejnská velvyslankyně Maria-Pia Kothbauer se loni v prosinci seznámila s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu a jednala s představiteli Filosofické fakulty MU, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy a Jihomoravského inovačního centra.