Ve Velehradě skončila první etapa rekonstrukce

Velehrad – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Velehradě, jeden z nejslavnějších tuzemských chrámů, má právě dnes důvod ke slávě. Kostel starý 805 let se totiž dočkal restaurování nejposvátnější a také nejstarší části interiéru, příčné lodi a presbytáře. Poslední oprava proběhla v kostele ve třicátých letech minulého století. Dokončení celkové rekonstrukce se očekává v roce 2013.

„Stav byl velmi zchátralý, nástropní fresky opadávaly, a proto se začalo o rekonstrukci uvažovat,“ řekla Věra Homoláčová, koordinátorka obnovy baziliky. Rekonstrukci předcházel statický průzkum kleneb, jaké je podloží pod freskami. „Posléze jsme jednali se Zlínským krajem o penězích, bez jeho podpory by rekonstrukce nebyla možná,“ podotkla Homoláčová.

Rekonstrukční práce stály něco přes 650 tisíc eur a byly spoluhrazeny z takzvaných norských fondů. „Žádost se začala připravovat roku 2005, administrativní pochod byl ale poměrně náročný,“ řekla Homoláčová.

Video Rozhovor s Věrou Homoláčovou a Petrem Přádkou
video

Rozhovor s Věrou Homoláčovou a Petrem Přádkou

Liturgický provoz baziliky nebyl během rekonstrukce narušený. Duchovní správce farnosti Petr Přádka působí ve Velehradě již sedm let. „Slýchával jsem hlasy, zda-li to tu někdy uvidíme v té původní kráse, tak se nám teď podařila rekonstruovat alespoň ta první část,“ řekl Přádka.

Malba
Malba