Ombudsman chce změnu stavebního zákona

Brno - Úřad ochránce práv se dnes postavil proti novému stavebnímu zákonu z roku 2006, respektive proti novince, kterou zavádí. Trnem v oku se stala funkce tzv. „autorizovaného inspektora“. Kdo chce stavět, může v rámci tzv. „zkráceného řízení“ místo žádosti o stavební povolení uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem. Ten mu za podmínek uvedených v zákoně vydá certifikát, který investor posléze jen pošle stavebnímu úřadu a tím mu oznámí, že zahajuje stavbu.

Podle zástupkyně ombudsmana Jitky Seitlové se však stále častěji objevují případy, kdy autorizovaný inspektor vydá certifikát v rozporu se zákonem – investor dostane razítko a může stavět i přesto, že soud mezitím v odvolacím řízení zrušil územní rozhodnutí, které je základním předpokladem pro povolení stavby i pro vydání certifikátu. Toto byl případ mediálně ostře sledovaného případu výstavby bytového komplexu v Brně Líšni na ulici Horníkova.

Milan Teigiser, autorizovaný inspektor

V případě výstavby v Líšni soud rozhodl, že žalující strana, tedy Nesehnutí a další iniciativy, nemají právo žalobu podávat a ta byla proto zamítnuta, tudíž je certifikát platný.

Video Jitka Seitlová, zástupkyně Veřejného ochránce práv
video

Jitka Seitlová, zástupkyně Veřejného ochránce práv

Dalším „prohřeškem“, který se podle Úřadu ochránce práv  autorizovaným inspektorům stává, je, že opomene osoby, které budou stavbou dotčeny a byly by účastníky stavebního řízení. Většinou se jedná o různá občanská sdružení, která se snaží stavbu zablokovat.  Podobný případ se stal nedávno při vyřizování povolení pro stavbu hobby marketu v brněnských Ivanovicích. Podle Seitlové tak lidé nemají možnost uplatnit své námitky ani se proti vydanému certifikátu odvolat. Vydání certifikátu proto podle ní může omezit nejen práva osob, ale i veřejné zájmy. Stavební zákon totiž neumožňuje vydaný certifikát zrušit a tím pádem je nenapadnutelný.

Martit Ayrer, mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo obdrželo celkem 10 podání na nedostatky stavebních inspektorů. Bránit se proti rozhodnutí inspektora lze soudní cestou. Ministerstvo v současné chvíli pracuje na změně zákona, aby byla možnost opravného prostředku proti rozhodnutí autorizovaného inspektora.

Úřad veřejného ochránce práv proto požaduje posílit tu část zákona, která by posílila  opravné řízení proti vydanému certifikátu. V tuto chvíli jsou totiž rozhodnutí inspektora neodvolatelná a pokud inspektor „pochybil“, nic se s tím už nedá dělat. Změnit zákon je podle Jitky Seitlové nutné co nejdříve, protože hrozí, že investoři budou při problematických stavbách stále častěji využívat služeb inspektora.