Na brněnském výstavišti se sešly tisíce věřících

Brno - Namísto stánků a vystavovatelů zaplnily brněnské výstaviště tisíce věřících. V moravské metropoli začíná 21. ročník Katolické charismatické konference, která se už čtvrtým rokem kvůli obrovskému zájmu koná právě na výstavišti. Věřící zde vyslechnou přednášky i osobní svědectví významných hostů, zažijí společnou modlitbu, neformální setkání a bohoslužby.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle včera zahájil konferenci mší v katedrále sv. Petra a Pavla. Dnes už věřící zaplnili pavilon F brněnského výstaviště. „Věřící se zde schází, aby zde prožili duchovní obnovu. Společně naslouchají přednáškám o duchovním životu, vztahu k nemocným, problémech manželského života,“ uvedl hlavní témata letošního roku Pavel Šenkyřík, farář u kostela sv. Augustina v Brně.

Na konferenci jezdí každým rokem stále více návštěvníků a organizátoři byli nuceni přesunout hlavní program do Brna na výstaviště. Brno jako vysokoškolské město navíc nabízí mnoho ubytovacích míst na kolejích, které jsou přes prázdniny bez studentů.

Video Katolická charismatická konference 2010
video

Katolická charismatická konference 2010

Věřící od konference očekávají především povzbuzení a načerpání duševní síly. „Očekávám, že načerpám nějakou myšlenku, která se dotkne mého srdce a posuně mě někam dále,“ shrnula svá přání jedna z účastnic. Na konferenci se svým příspěvkem vystoupil také spisovatel Martin Petiška, syn spisovatele Eduarda Petišky. „Člověk se zde dozví, kterými směry se má dívat a na které směry zapomína. Přišel jsem, abych si umyl duši od starostí a marností, což se při takových příležitostech stává,“ uvedl.

Setkání věřících potrvá na výstavišti až do neděle, kdy bude v jedenáct hodin ukončeno mší svatou.

Charismatické hnutí

0Charismatické hnutí vzniklo v 60. letech 20. století a zastřešuje jak protestantské, tak i katolické země. Jako hlavní cíl si klade živý vztah s Ježíšem Kristem za pomoci hlavního nástroje - modlitby, společného setkávání, hudby. Charismatické hnutí přesahuje různé církve a většina z těch, kdo se s myšlenkami ztotožňují, zůstává i nadále ve své církvi. V České republice působí katolická charismatická obnova už od roku 1989 a každým rokem pořádá pro věřící společná setkání.

Mše v katedrále sv. Petra a Pavla
Mše v katedrále sv. Petra a Pavla
Více fotek
  • Mše v katedrále sv. Petra a Pavla autor: Vít Kobza, zdroj: http://konference.cho.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1785/178447.jpg
  • Církev autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1703/170227.jpg