Brněnská spalovna je po rekonstrukci ve zkušebním provozu

Brno - Největší investiční akce v Brně za posledních deset let - rekonstrukce brněnské spalovny - už je téměř v cíli. Jednotlivé třídící linky včetně úplné novinky, turbíny, která bude do brněnské sítě přivádět kromě tepla navíc i elektřinu, teď procházejí ostrými testy a spalovně začal tříměsíční zkušební provoz. V plném provozu by se měla spalovna rozběhnout do konce roku. Cena za její opravy se vyšplhala na více než dvě a půl miliardy korun.

„V provozu je právě nová speciální třídící linka na odpad, kde se dají třídit PET lahve, plasty, papír, ale třeba i hliník a další odpad. Pak běží nový drtič nadrozměrných odpadů, jako nábytek a podobně. Zároveň jsou v provozu dva kotle, které dokáží spálit dvakrát čtrnáct tun odpadu za hodinu,“ popisoval správce stavby Vladimír Ochotný.

V provozu je i škvárová linka a úplná novinka, kombinovaná turbína. "Díky této turbíně můžeme hovořit o úplně nové éře v historii spalovny, protože kromě dodávek tepla do sítě budeme moci vyrábět i elektrickou energii,“ řekla předsedkyně představenstva firmy SAKO Jana Drápalová (SZ).

Video Vedoucí stavby Vladimír Ochotný o brněnské spalovně
video

Vedoucí stavby Vladimír Ochotný o brněnské spalovně

Turbína, kterou vyráběli strojaři přímo v Brně, bude mít výkon 22 megawattů. Zásobovat elektřinou by neměla jen jihomoravskou metropoli, ale i její širší okolí.

„Do turbíny vháníme páru, její regulovaný odběr vede do brněnské teplárny a v případě, že nebude využívána veškerá pára do teplárenské sítě, tak zbývající pára projde do kondenzace a umožní tak kombinovanou výrobu elektrické energie,“ popsal Vladimír Štěpán, generální ředitel dodavatelské firmy.

Zrekonstruovaná spalovna zlikviduje ročně dvě stě dvacet tisíc tun odpadků. Nové zařízení včetně turbíny bude ekologičtější a zvýší efektivitu spalování. Rekonstrukce se ale dotkne i běžných zákazníků. Zisky z vyrobené elektřiny totiž umožní snížit cenu spalného.

„Cena spalného by se měla snížit z hodnoty tisíc tři sta korun za tunu na zhruba devět set korun za tunu,“ vysvětlil vedoucí projektu Odpadového hospodářství Brno Václav Hnaníček.

Vedení společnosti odhaduje, že k předání stavby a znovuotevření spalovny dojde v prosinci. Definitivní termín ale záleží na výsledcích testů. Správci stavby teď zároveň dělají zátěžové testy na hlukové a emisní limity.

„Ty testy jsou naplánovány tak, že se nejdřív zkouší jednotlivé systémy bez médií, to znamená turbína bez páry a podobně, a teď jsme ve fázi, kdy veškerá tato zařízení fungují s těmi médii a testuje se spolehlivost a vlastně běh celé spalovny,“ dodal Ochotný.

Rekonstrukce brněnské spalovny začala v dubnu 2008. Tehdy se zařízení muselo dokonce na dva týdny zastavit a odpad z celého Brna se sypal do zásobníku. Modernizovaná spalovna bude sloužit Brnu i celému regionu.