Ekologických hospodářů je na Vysočině stále více

Vysočina – Na Vysočině roste vysokým tempem počet ekologicky hospodařících zemědělců. Svůj podíl na tom má zřejmě i přechod některých konvenčních podniků na biofarmy. V kraji se jen za uplynulý rok více než zdvojnásobila rozloha ekologicky obdělávané půdy. Ekozemědělství tak na Vysočině roste výrazně rychleji, než je průměr v celé zemi.

Ze statistik ministerstva zemědělství vyplývá, že se počet biofarem za rok takřka zdvojnásobil, což potvrdil Tomáš Klejzar ze Svazu ekologických zemědělců. Doposud konvenčně hospodařící zemědělce na změně způsobu hospodaření lákají jednak vyšší dotace, ale také to, že mezi lidmi stále roste zájem o biopotraviny.

Zkušení biofarmáři z ratibořické kozí biofarmy však zároveň varují před přebujelou byrokracií a také složitějším obhospodařováním půdy. Majitel kozí biofarmy Pavel Dobrovolný si ovšem myslí, že mnoho provozovatelů takových farem skončí. Kolem ekologického zemědělství stojí totiž spousta nejen administrativních problémů.

I takové stížnosti slyšel v úterý právě v Ratibořicích prezident republiky Václav Klaus při diskuzi se zemědělci z Vysočiny. Konvenční podniky před přechodem k bioprodukci nevaruje, ale zároveň radí: „Je třeba nalézt si svůj produkt, pokud bych vyráběl něco, po čem není poptávka, tak tomu žádný stát ani nikdo jiný nepomůžeme.“

V rámci září jako měsíce biopotravin organizuje ratibořická kozí farma den otevřených dveří. Uskuteční se 25. září.

Václav Klaus na Vysočině
Václav Klaus na Vysočině