Inspekci došla s „templáři“ trpělivost, obrátila se na policii

Brno - Státní zemedělské a potravinářské inspekci (SZPI) došla s Templářskými sklepy trpělivost. Poté co inspekce vinařům nařídila stáhnout z prodeje víno s nejasným původem, rozpoutala se mezi inspekcí a Templářskými sklepy doslova válka. Ta teď vyústila v oznámení podezření ze spáchání trestného činu poškozování spotřebitele. Toho se mohly Templářské sklepy dopustit tím, že uvedly na trh problematické víno. České televizi to potvrdil ředitel inspekce Jakub Šebesta.

Jádrem nového sporu jsou kontroly, které chtěli v uplynulých dnech inspektoři provést ve skladech Templářských sklepů. Firma je ale do svých prostor nepustila. „Abychom tuto kontrolu zajistili, museli jsme to provést tímto způsobem,“ doplnil Jakub Šebesta.

Ředitel Templářských sklepů Pavel Pastorek postup firmy vysvětluje tím, že veškeré záležitosti s inspekcí za ně řeší pověřená právní kancelář, kterou inspektoři o kontrolách neinformovali. Templářské sklepy považují trestní oznámení za další způsob šikany ze strany úředníků. Inspekce se zase s tak zásadním případem nespolupráce prý ještě nesetkala.

Vyjádření Templářských sklepů

Jelikož SZPI zákonným způsobem kontroly neohlásila, nemohla být na místě přítomna oprávněná osoba jednat za kontrolovanou osobu (tj. za Templářské sklepy Čejkovice) a tím porušila zákon. Přitom kontrolovaná osoba je samozřejmě součinnost připravena poskytnout, ale díky nezákonému postupu SZPI jí to není umožněno.

Moravské víno z pochybných hroznů

Celý spor začal 16. listopadu, kdy inspekce zveřejnila zprávu, že Templářské sklepy nakoupily více než tunu hroznů neznámého původu a použily je k výrobě více než milionu litrů vína.

Templáři se ale začali bránit. Tvrdili, že vše je v pořádku, a víno z obchodů stahovat odmítli. Do obchodní sítě proto zamířili inspektoři, kteří podezřelé víno z regálů začali sami stahovat. Do této chvíle stáhli více než 130 tisíc lahví, jejichž prodej už dříve zakázali.

Vinařství Čejkovice
Zdroj: Templářské sklepy