Půlnoční mše ve Štípě měla úspěch, přišla polovina vesnice

Štípa u Zlína - Je první svátek vánoční a křesťané na celém světě oslavují narození Ježíše Krista. Půlnoční mše v Česku lákají i lidi, kteří běžně na bohoslužby nechodí, kostely proto bývají plné. Například ve Štípě u Zlína si lidé pro velký zájem neměli ani kam sednout. Celá polovina vesnice si totiž v místním barokním chrámu připomněla narození Ježíše Krista.

Půlnoční mše patří pro mnoho lidí ke koloritu Vánoc, stejně jako stromeček, dárky a smažený kapr. „Každý rok přicházejí hlavně maminky, protože to je kostel narození panny Marie, vyprošovat požehnání pro své děti,“ řekl farář František Sedláček.

Mladé lidi křesťanství nezajímá a věřících ubývá. Půlnoční mše je ale fenomén, který jako magnet přitahuje nejen věřící. Návštěvníci štípského chrámu si dnes pro zájem neměli ani kam sednout. „Přijdou, protože nějaké tajemství pro ně je a Vánoce bez Krista, to by byla jen hostina. A proto je důležité Krista i v dnešní době lidem zvěstovat,“ prohlásil Sedláček.

Letošní půlnoční mše ve Štípě je pro faráře Sládečka speciální. Po mnoha letech totiž kázal v plně osvětleném kostele. Ten prošel v minulých měsících nákladnou rekonstrukcí. Tři stovky lidí, kteří naslouchali jeho slovům, navíc dokazují, že křesťanské tradice ještě zdaleka nevymřely.