Nejstarší kronikář Česka zaznamenává historii už 70 let

Pelhřimov – Česko má svého nejstaršího kronikáře, je jím 88letý Josef Verner ze Záboří nad Labem. Zaznamenávání událostí ze svého okolí se věnuje už téměř 70 let. Narodil se v roce 1923 s vážnou vývojovou poruchou, kvůli které dlouho neuměl číst ani psát. Nakonec ale celý život zasvětil právě četbě, psaní a také kresbě. Titul Nejstarší kronikář České republiky mu byl udělen v městě rekordů Pelhřimově.

Všechny knihy a kroniky Josefa Vernera včetně unikátního sportovního ilustrovaného zpravodaje Nového Boru jsou psány ručním písmem a opatřeny vlastními ilustracemi. „Byl jsem jako rytec skla a rytci barvu nepotřebují, čili my jsme se učili uhlem, tuší, perem a tužkou,“ vzpomíná na své začátky. Všechny jeho knihy mají navíc ruční vazbu a o každé jednotlivé straně se dá s určitostí tvrdit, že co kus, to originál.

Verner, povoláním knihovník, měl kroniky vždy jen jako koníčka. Začínal se sportovními zpravodaji, psal portréty slavných rodáků nebo hasičskou kroniku. Jeho nejrozsáhlejší prací je pak kronika obce Záboří nad Labem. „V takovémto rozsahu a s takovým záběrem i do minulosti je to zcela ojedinělá záležitost,“ hodnotí jeho dílo prezident agentury Dobrý den Miroslav Marek, která mu titul udělila.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

Kronika Josefa Vernera
Kronika Josefa Vernera