Moravská galerie: Plocha, hloubka, prostor průřezem doby

Brno - Jak funguje plocha, hloubka a prostor napříč uměleckými styly a historickými epochami, na tuto otázku se pokouší odpovědět výstava v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně. Od baroka až po současnost. V dílech Pozzy, Galli,  Bibiena, Čapka, Filly, Zrzavého, Chatrného, Kolíbala či Bolfa. Na 90 dílech, která by měla návštěvníkům přiblížit, jakým způsobem přistupovali autoři v různých dobách k zobrazení iluzivní hloubky a prostoru na dvojrozměrné obrazové ploše a jak se napříč dějinami výtvarného umění objevovaly v nejrůznějších dílech perspektivní principy a motivy.

„Výstava je věnována otázkám perspektivy v umění napříč styly a historickými epochami, nicméně její těžiště leží právě ve sféře moderního a současného umění. Neomezuje se pouze na médium malby, kresby a grafiky, ale dotýká se i fotografie a instalace,“ uvedl autor výstavy Petr Ingerle z Moravské galerie v Brně.

Cílem výstavy je představení děl různorodého stylového a formálního charakteru, jejichž společných jmenovatelem je užívaní principů perspektivy, ať již ve formě transparentní struktury díla nebo jako dominantního obsahového motivu. Výsledkem zapojení perspektivy může být jak tvorba realistické obrazové hloubky, tak naopak její potlačení a zrušení prostorové iluze.

Výběr z děl zastoupených na výstavě

současné umění: Stanislav Kolíbal, Dalibor Chatrný, Achille Perilli, Pavel Rudolf, Josef Jankovič, Tomáš Lahoda, Josef Bolf, Jan Šerých, Jaromír Novotný, Kateřina Držková, Esther Stocker
česká moderna: Josef Čapek, Adolf Hoffmeister, Emil Filla, Alois Fišárek, Eduard Milén, Vlastislav Hofmann, Jan Konůpek, František Hudeček, Zdenek Rykr, Jan Zrzavý atd.
starší umění: Pieter II. Neefs, Andrea Pozzo, Willem Augustin Minderhout

Vstupní sál přízemí Pražákova paláce se stane součástí prostorové instalace, kterou speciálně pro výstavu Plocha, hloubka, prostor navrhla rakouská autorka Esther Stocker. Prostorové a vizuální řešení celé výstavy tak můžeme považovat za další umělecký prvek výstavy také proto, že architektonickou koncepci výstavy vytvořil významný český autor Tomáš Vaněk (mimo jiné laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého), který na výstavě vytvořil také interaktivní část, kde si zájemci mohou sami vyzkoušet práci s perspektivou.

Výstava je rozdělena do několik kapitol. A nezapomíná se ani na doprovodný program, jehož součástí jsou workshopy pro děti i dospělé. Akce potrvá do 19. června a její podrobný program včetně virtuální prohlídky naleznete na stránkách Moravské galerie.

Kurátor Petr Ingerle
Kurátor Petr Ingerle