Proč praskají domy v Bosonohách, to průzkum nezjistil

Brno-Bosonohy - Na praskající domy si obyvatelé městské části Bosonohy stěžují už spoustu let. Obyvatelé některých z nich se obávají, že může dojít k jejich zřícení. Magistrát proto vyslal do Bosonoh specialisty, kteří měli za úkol zjistit, proč k narušení statiky domů dochází. Ti ale na místě nic nezjistili. Podle nich může za narušení statiky popraskané odvodňovací potrubí a tím způsobené podmáčení domů. Místní tomu ale nevěří. Podle nich odborníci hledali jinde, než měli.

Vlastníci nemovitostí na bosonožském náměstí řeší problémy s propadem domů už několik let na vlastní náklady. Mnozí majitelé domů nechali svoje domy plné prasklin vyztužit železobetonovými konstrukcemi. Další sousedé v minulých letech řešili propadení zahrádek nebo pukliny drobnějšího rozsahu.

Pod Bosonohami jsou podle kroniky rozsáhlé podzemní chodby, mohou být příčinou propadávání domů

Video Františku Pařízkovi z Bosonoh praská dům přímo před očima
video

Františku Pařízkovi z Bosonoh praská dům přímo před očima

Mezi možné příčiny, které na domy negativně působí, může patřit geotektonický zlom nebo silné spodní vody. „Navíc si ještě pamatuji vyprávění svého dědečka o hlubokých podzemních chodbách, které vedou pod Bosonohami. Podle jeho vyprávění se u nás v průjezdu dokonce propadl celý koňský povoz,“ říká jeden z místních obyvatel František Pařízek. Podle kroniky podzemní chodby sloužily k zásobování Brna za švédských válek.

Průzkum žádné problémy neukázal

Jenže průzkum, který nařídil stavební úřad majiteli pozemků - městu Brnu, žádné problémy neodhalil. Podle jeho výsledků je důvodem propadání domů jejich vlhkost a majitelé domů i nadále musí problémy se statikou řešit sami. „Stanovisko magistrátu je pro mne stále nepřijatelné, neřeší komplexně celou situaci, ale snaží se nám pouze dokázat, že je to záležitost majitelů domů,“ stěžuje si starosta Bosonoh Anastazios Jiaxis (SZ)  „Město úkol, který dostalo od stavebního úřadu, splnilo,“ namítá náměstek primátora Robert Kotzian.

Bosonožští se nevzdávají

„Je třeba se podívat na povrch, kde jsou propady, podzemní chodby. Musí se udělat mapa a vytyčit profilové měření a až potom začít s výkopovými pracemi. Nezbývá nám nic jiného, než se znovu sejít s městem, komunikacemi, vodárnami, domluvit se na financování, abychom mohli zjistit, co skutečně máme pod nohama,“ shrnuje starosta. Majitelům nejvíce poškozených domů to ale nepomůže, do opravy se musí pustit sami co nejdříve.

Do praskliny ve zdi se vejde celá ruka
Do praskliny ve zdi se vejde celá ruka