Jezuitská kolej v Telči bude sloužit Masarykově univerzitě

Telč - Po rozsáhlé rekonstrukci se otevřou dveře historické jezuitské koleje v Telči, která bude ode dneška sloužit účelům brněnské Masarykovy univerzity. Areál s moderními učebnami i ubytovacími kapacitami se nachází v památkové zóně, která je od roku 1992 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Rekonstrukce univerzitního komplexu trvala dva roky a stála 145 milionů korun.

„Masarykova univerzita působí v Telči od roku 2002, kdy zde filozofická fakulta zahájila výuku oborů spojených s památkovou péčí a ochranou kulturního dědictví,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová a dodala, že o dva roky později se přidala ekonomicko-správní fakulta, která zde vyučovala obory související s cestovním ruchem a regionálním rozvojem. „Podařilo se nám uspět s projektem na rekonstrukci objektu u norských fondů,“ doplnila Fojtová.

Rektor MU Petr Fiala:

„My jsme si vědomi toho, že Vysočina disponuje jen polytechnickou školou neuniverzitního typu a snažíme se nabídnout univerzitní vzdělání pro region.“

Objekt prošel důkladnou opravou od sklepních prostor až po půdu. „Byly rekonstruovány dřívější učebny, takže vznikly nové posluchárny s moderní audiovizuální technikou,“ podotkla Fojtová. Areál byl také obohacen novou knihovnou, poradenským centrem a studentskou kavárnou a půdní prostory byly přestavěny na apartmány sloužící ke krátkodobému pobytu studentů a akademiků. Rekonstrukce probíhala v souladu s památkovou péčí a v průběhu prací byly obnoveny i některé historické prvky jako arkády nebo klenba v přízemních chodbách. Součástí areálu je 23 moderních učeben a dvě posluchárny pro celkem 600 studentů.

Od jarního semestru příštího akademického roku chce univerzita otevřít v Telči kombinované studium nového oboru Management a správa kulturního dědictví. „Bude to obor připravený speciálně pro toto město,“ uvedl rektor univerzity Petr Fiala.

Jezuitská kolej v Telči po renovaci
Jezuitská kolej v Telči po renovaci