Po čtyřech dnech byl požár v Chropyni zlikvidován

Chropyně - Po čtyřech dnech od nahlášení mimořádně rozsáhlého požáru podniku na zpracování plastů v Chropyni se jej dnes podařilo kolem osmnácté hodiny uhasit. Navzdory původním předpokladům, které počítaly i několikatýdenní postupnou likvidací. Na požářišti se vystřídali záchranáři už ze 67 jednotek profesionálních, dobrovolných i podnikových sborů čtyř krajů. Obyvatelé nejzasaženější části města, kteří museli v uplynulých dnech opustit své domovy, už se do nich včera v pět hodin navečer mohli vrátit. Teď čeká všechny likvidace škod. Pomoci jim chce město, ale i majitel plastovny, který se omluvil.

Ještě dnes ráno stál před krizovým štábem nelehký úkol, co s požárem dál. A měl jen dvě varianty - buď týdny hasit vodou a riskovat kontaminaci spodních vod a nebo hořící plasty odvézt na speciální ekologickou skládku a tam je zlikvidovat. „Druhá varianta je samozřejmě velmi drahá,“ uvedl ráno Jana Bartíková, tisková mluvčí policie Zlínského kraje.

Toto dilema se ale nakonec rozplynulo jako dým nad chropyňským požářištěm. Hasičům se podařil husarský kousek. S pomocí pěny požár kolem šesté odpoledne zlikvidovali. A tak nebude muset nikdo řešit, kdo případnou drahou ekologickou likvidaci zaplatí.

Video Miroslav Vala, majitel zničené továrny
video

Miroslav Vala, majitel zničené továrny

Miroslav Vala, majitel zničené továrny

NO COMMENT: Boj s požárem - den čtvrtý

NO COMMENT: hasiči likvidují požár v Chropyni s pomocí těžké techniky

Záběry na ničivý požár v Chropyni z policejního vrtulníku

NO COMMENT: Hasiči likvidují požár i během dne

NO COMMENT: Požár průmyslového areálu v Chropyni

Dopis majitelů firmy REMIVA, který otiskly webové stránky města Chropyně

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, vážení občané, chtěli bychom Vám touto cestou vyjádřit naši velkou lítost a omluvu za všechny starosti a problémy posledních dnů. Požár, který u nás v pátek vypuknul, zasáhl vzhledem ke svému rozsahu nejen do života nás, našich zaměstnanců, ale Vás všech v blízkém okolí. Je nám velmi líto všech, kteří museli z důvodu evakuace opustit své domovy. Zároveň chceme poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich obětavou práci během těchto posledních dnů. Jsme připraveni udělat vše, co bude v našich silách, aby byly následky tohoto požáru co nejdříve odstraněny.

Miroslav Vala, Hana Valová, jednatelé REMIVA, s. r. o.

Do všeho navíc zasáhl odpovědný majitel firmy Remiva, který si ruiny převzal a zavázal se společně s dobrovolnými hasiči objekt hlídat, kdyby se náhodou rozhořel znovu. Do areálu či spíše jeho ruin však zatím nikdo nesmí. Musí být přistupné pouze expertům a vyšetřovatelům, kteří mají objasnit příčiny požáru. Proto přístup k němu hlídá policie.

Majitel firmy byl podle mluvčího hasičů Iva Mitáčka velmi vstřícný a stejně jako policisté chce zjistit příčiny požáru. Na odpolední tiskové konferenci se navíc městu i jeho obyvatelům omluvil. „Chceme zjistit, proč začalo hořet. Zatím nemáme představu, proč k tomu došlo. Všem se velmi omlouváme,“ prohlásil Miroslav Vala, majitel firmy Remiva. V areálu měl uskladněno 1300 tun materiálu, který kompletně lehl popelem. Dočasně tak bez práce může zůstat padesát lidí a také dvacet postižených, kteří byli u něj zaměstnáni. Firma Remiva je přitom největším zpracovatelem plastového odpadu v České republice.

„Všem se budu samozřejmě snažit pomoci, bohužel však všechny do budoucna nebudu moci zaměstnat. Ti, kteří od nás budou muset odejít, dostanou řádné odstupné. Jsem také plně připraven zajistit sanační práce na majetku lidí, kteří byli požárem dotčeni v nejbližším okolí našeho závodu,“ dodal Vala, který hodlá výrobu co nejdříve obnovit.

V 18 hodin se v chropyňském městském kulturním středisku sešli zástupci města a majitel závodu s občany zasažených ulic. Přišlo jich na 150. Setkání se však neslo v duchu silných emocí. Přestože Vala přislíbil obyvatelům dotčených ulic, že je odškodní z pojistky podniku, začaly padat z publika rozhořčených lidí ostré výrazy, aby z města vypadl a že je darebák. Lidem přitom pomůže i město, které dostalo od kraje za úkol nejdříve zajistit kontrolu uhlovodíků a dioxinů v půdě zahrádek místních obyvatel i přilehlých zemědělských ploch.

Dvaasedmdesát hodin nepřetržité likvidace požáru  

Pro hasiče tak jejich práce dneškem končí. Na místě poslední den zasahovalo asi 10 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, celkem asi padesát mužů. Na pokyn policie a státního zástupce na místě začal šetřit speciální tým vyšetřovatelů. Než místo opustí, nesmí se s ničím na místě hýbat.

Od čtvrteční noci hasičům trvalo sedmnáct hodin, než dostali intenzivním hašením požár pod kontrolu a velitel zásahu mohl nahlásit tolik očekávanou lokalizaci požáru. Čtyřicet hodin trvalo uhašení dvou třetin místa požáru a zásah se zúžil na dva bojové úseky. Nadále však hasiče čekal nejtěžší úkol, a tím bylo uhašení hlavního jádra požáru, které bylo dlouho nedostupné pod troskami sutin. Šedesát hodin hasičům trvalo, než se dostali k poslednímu velkému a skrytému ohnisku požáru pod sutinami a troskami zřícených budov. Zásadní podíl na tomto úspěchu mělo rozhodnutí o nasazení specialistů hasičů z útvaru Hlučín s těžkou technikou.

„Celou noc na dnešek hasiči pokračovali v hašení místa požáru. Díky odklizení části sutin těžkou technikou záchranářů z Hlučína se mohli dostat blíže k poslednímu místu velkého ohniska, které už máme pod kontrolou,“ uvedl Ivo Mitáček, mluvčí hasičů Zlínského kraje.

Cisterny a výšková technika i dnes stále chrlily velké množství vody a pěny do poslední zóny hašení, kde bylo stále několik skrytých a hořících ohnisek malého rozsahu. Tato místa bylo nutné soustavně hasit a zabránit případnému dalšímu rozhoření.

Nad ránem navíc došlo ke změně směru větru, který dopoledne vanul do centra města a na blízké sídliště. Z požářiště stále stoupal oblak kouře, který mohl být pro občany města nepříjemný svým zápachem. Značnou část kouře tvořily také vodní páry z hasební vody. Hasiči chemici pokračovali v měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší a informace předávali na krizový štáb i veliteli zásahu.