Údolím Rokytné z Moravského Krumlova do Ivančic

Moravský Krumlov/Ivančice - Slovanská epopej není jediným turistickým magnetem, který by do Moravského Krumlova mohl přitahovat turisty. Jejich pozornost si jistě zaslouží i okolí města, zejména pak v údolí říčky Rokytné, která tudy dotéká do cíle své cesty, kdy se v Ivančicích stává pravým přítokem Jihlavy.

Cesta údolím Rokytné nemůže začít jinde než na kopci nad Moravským Krumlovem, od kapličky sv. Floriána. Vede tudy modrá turistická značka, která nás od moravskokrumlovského nádraží provází kolem říčky až k tomu ivančickému.  Od kapličky není jen výhled na zámek s Muchovou epopejí, ale v dálce je vidět i stoupající pára z dukovanské elektrárny. Hlavně ale už zde začíná naučná stezka po Krumlovsko-rokytenských slepencích, které byly před 6 lety vyhlášeny národní přírodní rezervací. Území rozkládající se téměř na 90 hektarech je chráněno kvůli unikátním rostlinným a živočišným společenstvím. Celou rezervací vede naučná stezka, kterou můžete absolvovat jako alternativu k cestě po turistické značce.

Slepenec nebo konglomerát

je pevná hrubozrnná hornina. Jde o zpevněný ekvivalent štěrků. Hornina je složená ze stmelených zaoblených valounů větších než 2 mm. Tento název se vztahuje jen na horniny s převahou opracovaných (zaoblených) úlomků, pro ostrohranné usazené horniny se používá název brekcie.
Zdroj:Wikipedie

Video Krumlovsko rokytenské slepence a údolí Rokytné
video

Krumlovsko rokytenské slepence a údolí Rokytné

Rozkvetlá step

Území bylo v minulosti částečně zemědělsky využíváno, byly zde menší vinice a políčka, náročnost jejich obdělávání ale vedla k tomu, že zůstaly ležet ladem. Místy došlo k rozšíření nepůvodních druhů - zejména trnovníku akátu. Přesto si skalnaté lesostepi uchovaly svůj původní vzhled s množstvím rostlin, které zde mají optimální podmínky pro svůj růst.

Jsou to různé druhy netřesků, ale také například několik barevných variací kosatců nízkých, které právě koncem dubna dokvétají. Na přelomu května a června bude objektem zájmu botaniků vzácný hvozdík moravský, který se vyskytuje jen na několika místech jižní Moravy a severního Rakouska. Stráně nad Moravským Krumlovem jsou jedním z těchto míst.

0

Strmé skály a vodopád 

Skály se z údolí vypínají do výšky přes 100 metrů, má-li se voda z vrchních částí rezervace dostat až do Rokytné, není divu, že musí využít i více než desetimetrový vodopád. Právě ten je například vedle Mariánské studánky vyhledávaným místem, který tady turisté navštěvují a fotografují. K vodopádu se dostanete asi po dvou stech metrech od turistické značky. Směrovka k němu upozorňuje, že vidět ho můžete jen za vlhkého počasí.

Dál po proudu Rokytné se až na malé výjimky turistická značka neodchyluje od říčky Rokytné. Ta nabízí malebná zákoutí kolem meandrujících břehů. Od už zmíněného vodopádu tak čeká turisty asi 9 kilometrů příjemné procházky, než dorazí do cíle své cesty v Ivančicích. Cesta podél řeky je vhodná nejen pro turisty s dětmi, ale zvládnou ji i cyklisté na horském kole.

Asi v polovině cesty jsou nad řekou k vidění zbytky tvrze v Budkovicích. Zeď, která z ní zbyla, je součástí bývalého areálu JZD a není volně přístupná. Na slepencové skále nad údolím se ale přesto vyjímá a je rovněž oblíbeným objektem fotografů.

Celá cesta údolím měří asi 15 kilometrů a dovede vás přímo na nádraží v Ivančicích. Odtud se snadno dopravíte buď zpět, pokud jste automobil zaparkovali v Moravském Krumlově, nebo veřejnou dopravou zpět do místa, kde jste svoji cestu započali.