Brno: Odpůrci odsunu nádraží slaví další úspěch

Brno - Bojovníci proti přesunu železničního nádraží v Brně si připsali další úspěch v soudní při. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti, kterou ekologové z organizace Děti Země podali kvůli sporu o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů při přestavbě železničního uzlu. Jihomoravský krajský úřad loni řízení o výjimce zastavil, protože dospěl k závěru, že vzácní živočichové ohroženi nebudou. Podle NSS měli úředníci věcně rozhodnout, nikoliv jen řízení zastavit. Výhradami Dětí Země se nyní bude znovu zabývat Městský soud v Praze.

Žádost o výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny podala společnost Brněnské komunikace spolu se Správou železniční dopravní cesty v prosinci 2009. Šlo o dopady přestavby železničního uzlu na území 20 brněnských katastrů. Krajský úřad řízení na základě biologického hodnocení řízení o výjimce zastavil jako bezpředmětné. Dospěl totiž k závěru, že stavba neporuší podmínky žádných chráněných druhů živočichů.

S tím nesouhlasí Děti Země. Podle nich může stavba nového nádraží škodlivě zasáhnout do biotopu 14 druhů živočichů. Aktivisté se obrátili na Městský soud v Praze, ten jim ale vůbec nepřiznal právo podobnou žalobu podat. Následovala proto kasační stížnost k NSS - tentokrát již úspěšná. Podle NSS úředníci chybovali a kvůli jejich postupu zůstala otázka potřebnosti výjimky zcela nezodpovězená.

Brněnské hlavní nádraží
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Výjimka je přitom důležitá v územním řízení o umístění stavby. „Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že zastavení řízení z důvodu, že se žádost stala zjevně bezpředmětnou, má za následek, že o žádosti nebylo meritorně rozhodnuto. Otázka potřebnosti výjimky tak zůstala nevyřešena,“ napsal v rozhodnutí senát s předsedkyní Marií Žiškovou. Nejvyšší správní soud argumenty obou stran detailně nezkoumal. Zůstal u zjištění, že nebyly splněny zákonné podmínky pro zastavení řízení.

Miroslav Patrik z Dětí Země označil rozhodnutí za úspěch. „Lze očekávat, že Městský soud v Praze žalobu Dětí Země z července 2010 uzná, a věc bude znovu řešit Krajský úřad v Brně,“ řekl ČTK Patrik. Ekologové tak mohou znovu uplatnit své námitky, případně je ještě rozšířit.  Ekologové vytýkali takzvanému biologickému hodnocení závažné nedostatky. Citelně podle nich chyběla například studie migrace obojživelníků v podzimních měsících.

Kromě obojživelníků panoval spor také o letní kolonie netopýrů. Proti autorovi biologického hodnocení postavili ekologové poznatky a názory soudního znalce Mojmíra Vlašína, dlouholetého brněnského ochránce přírody a regionálního politika. Podle něj se například netopýři v Brně vyskytují prakticky s jistotou. „Vzhledem k tomu, že v rámci projektu budou bourány některé budovy, je naprosto nezbytné provést jejich průzkum z hlediska výskytu případných kolonií netopýrů,“ napsal Vlašín ve svém vyjádření. Kraj v řízení argumentoval například tím, že dotčené území je součástí velkoměsta a je silně poznamenáno lidskou činností.

Přestavba brněnského železničního uzlu, jejíž součástí je kontroverzní odsun nádraží z centra města, by letos podle nedávného vyjádření primátora Romana Onderky měla získat územní rozhodnutí. Magistrátní úředníci nyní rozhodují o odvoláních proti územnímu rozhodnutí, které loni vydal stavební úřad na městské části Brno-střed. Proces s vydáním rozhodnutí a odvoláními se uskutečnil už jednou, tehdy magistrát námitky zamítl a rozhodnutí vydal. Později ho však zrušil.