Březnice se pokusila o rekonstrukci lidového kroje

Březnice (Zlínsko) - Lidový kroj obyvatelé Březnice na Zlínsku naposledy oblékali na konci devatenáctého století. Teď po více než sto letech se ho pokusili znovu obnovit. Rekonstrukce zapomenutého březnického kroje vycházela především ze zmínek v kronice či dochovaných zbytků výšivek.

Pod rukama šikovné švadleny ožívá historie. Březnický kroj je tvarově střídmý a málo zdobný. Kosmetické úpravy původní podoby jsou však nepřípustné, etnografie nestrpí žádné nepřesnosti. A to ani v případě, že se nedochoval jediný exemplář. „Možná je to tím, že se nacházíme v pohraničí valašského království. Tradice tady nebyly takové jako na ortodoxním Valašsku,“ tvrdí starosta Březnice Josef Hutečka (nez.). „Rozhodli jsme se spolupracovat s etnografkou. Náš kroj bude určitě jedinečný,“ věří starosta.

Každý záhyb, každá barva má svůj význam, kterým se březnický kroj liší od ostatních. Rozpoznat drobné nuance znamená strávit desítky hodin v knihovnách a muzejních archivech. „Spisy o kroji jsme našli v kronice, v různých literárních pramenech, hovořili jsme s pamětníky a využili i zbytky výšivek,“ uvedla etnografka Věra Kovářů.

Video Etnografka Věra Kovářů o rekonstrukci březnického kroje
video

Etnografka Věra Kovářů o rekonstrukci březnického kroje

Kroje jsou zase „in“

Návrat k tradicím – to je překvapivý směr moderní doby. Staronový lidový kroj si na Zlínsku nedávno nechali zpracovat také v nedalekém Lukově. „Lidé hledají sounáležitost, vztah k nějakému místu. V této tradici vidí určitou stabilitu,“ vysvětlila etnografka.

Rekonstrukce zapomenutých krojů přijde obce na desetitisíce, Březnice za něj zaplatila 30 tisíc korun. Poprvé ho využijí už na konci srpna, kdy bude při poutní mši svaté slavnostně posvěcen.