Koncept slučování středních škol na jižní Moravě je plný změn

Brno – Koncept slučování středních škol na jižní Moravě doznal oproti původnímu plánu značných změn. Návrh na optimalizaci se pozměnil v případě poloviny slučovaných škol. Vedení kraje tak reaguje na některé připomínky ředitelů, obcí nebo občanů. Od slučování škol však kraj upustit nehodlá, jeho konečnou podobu schválí rada 1. září.

Bez zrušení desítek tříd by kraj musel poloprázdným školám vyčlenit v následujících pěti letech přes dvě miliardy korun. Školám, které nemají dostatek studentů, totiž na provoz nedostačují dotace na žáky, jež dostávají z ministerstva. „Po sloučení škol dáme do školství 107 milionů korun, tedy o 80 milionů méně než v případě, že by se neslučovalo,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Stanislav Juránek.

Optimalizace školství v číslech

Pro necelých 10 tisíc studentů devátých tříd nabízejí školy 14 900 míst na středních školách (a dalších 3 500 míst nabízejí střední školy jiných zřizovatelů).

Celkově je na jižní Moravě na středních školách 66 tisíc míst, školy jsou však naplněny pouze ze 75 procent. Do roku 2017 půjde o pouhých 55 procent. V kraji by mělo zaniknout alespoň deset tisíc míst. Tato místa nebudou chybět ani poté, co na střední školy nastoupí děti tzv. babyboomu.


„Řešili jsme mimo jiné systém obchodních akademií v rámci kraje. V Brně se v budoucnu dvě akademie spojí v jednu, teď přijdou o část svých výkonů,“ popsal Juránek. V Hodoníně, Břeclavi a ve Znojmě se osud akademií teprve projednává. „Například v Břeclavi navrhujeme sloučit Střední odbornou školu průmyslovou pod Obchodní akademii, setkali jsme se ale i s opačným návrhem,“ popsal.

Židlochovické gymnázium má stále naději

Přestože kraj i nadále počítá s tolik diskutovaným sloučením židlochovického a hustopečského gymnázia, Židlochovice stále bojují o jeho záchranu. „Návrh spočívá v tom, že bychom společně s obcí Hrušovany u Brna sanovali finanční náklady na nájemné v sokolovně. Ročně by to znamenalo 400 tisíc korun,“ uvedl starosta Židlochovic Vlastimil Helma (ODS). „Je to první konstruktivní návrh z jejich strany a budeme ho určitě projednávat,“ dodal Juránek. Židlochovické gymnázium tak má stále naději, že ke sloučení nedojde.

Náměstek hejtmana Juránek musí otázku obchodních akademií, nabídku Židlochovic i další rodící se návrhy projednat jak s politiky, tak s vedením škol do 1. září. Tehdy zasedne Rada Jihomoravského kraje, která konkrétní návrhy optimalizace projedná a schválí takzvané výkony. To znamená, že určí počty tříd na konkrétních školách, za něž bude platit. Z toho pak vyplynou všechny návazné kroky, jež 22. září dostane ke schválení krajské zastupitelstvo.

Kompletní přehled škol navržených ke sloučení (zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz)

Nástupnická organizace Slučovaná škola
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500 Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, Mládežnická 430
Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, Husova 10 Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101
Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400
Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1
Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Komenského 46
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735
Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890
Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211
Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, náměstí Svobody 50
Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3

Poznámky:

  • O sloučení průmyslové školy v Kounicově ulici v Brně se školou informačních technologií a sociální péče v Purkyňově se rozhodně příští týden. Ve hře zůstává i varianta, že nástupnickou školou bude škola v Kounicově, nikoliv Purkyňově ulici. Do jejich slučování zasáhne i debata s učilišti v ulicích Trnkova a Olomoucká.
  • Nejisté je také slučování designérských škol ve Francouzské a Husově ulici v Brně. Restaurátoři ze školy v Husově mají zázemí v budově na Obřanské ulici, kde město platí pronájem. Zázemí budoucích restaurátorů možná vůbec nepůjde přestěhovat, v takovém případě by kraj upustil i od sloučení škol.
  • Přestože se odborná škola v Jánské ulici má sloučit se školou v Charbulově ulici, ředitelkou nástupnické školy se stane dosavadní ředitelka z Jánské. Na střední škole potravinářské a služeb v Charbulově ulici totiž momentálně ředitele nemají.
  • Obchodní akademie v Pionýrské a v Kotlářské ulici se sloučí až od 1.7.2013.
  • V případě Strážnice se stále uvažuje, která ze dvou slučovaných škol se stane nástupnickou organizací. Kraj prozatím navrhuje oděvní školu a učiliště.