Ostravský obvod chce zpátky pravomoci, které mu město odebralo

Ostrava - Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky chce získat zpět právo hospodařit s majetkem, které mu kvůli závažným chybám v hospodaření odebrali městští zastupitelé. Obvod si nechal zpracovat právní analýzu, podle níž město protiústavně porušilo rovnost jednotlivých obvodů a právo jejich občanů na samosprávu. Pokud zástupci obvodu Mariánské Hory a Hulváky nezískají zpět právo hospodařit se svým majetkem, bude prý zvažovat odtržení do Ostravy.

Zastupitelé 1. listopadu 2007 schválili vyhlášku, která změnila statut města Ostravy. K razantnímu omezení pravomocí se vedení Ostravy rozhodlo poté, co zjistilo nedostatky v hospodaření obvodu od července 2006 do června 2007.  Byl to na návrh ostravského primátora, který řekl, že se v městském obvodě vyskytly opakované chyby při správě veřejných peněz, uzavíraly se zde smlouvy mimo radu, což považuje za nepřípustné.

Mariánskohorská radnice tak od prosince nemůže sama rozhodovat o prodejích, pronájmech nebo nákupech majetku. Obyvatelům obvodu nemůže povolit například plynovodní přípojku nebo hrobové místo. Z auditorské zprávy plyne, že obvod chyboval také například při proplácení faktur za údržbu veřejné zeleně nebo podepisování smluv při opravách bytového fondu.

Městský obvod chce své pravomoci získat zpět - v rukou má právní analýzu, podle níž zastupitelé města změnou statutu jednali v rozporu s ústavou i Evropskou chartou místní samosprávy. Starostka městského obvodu a senátorka Liana Janáčková připouští prohlásila, že se jedná jen o vyostření politického boje. Zatímco starostka připouští drobné chyby, magistrát mluví o porušení pravomocí primátora a  hrubé chybě ve správě veřejných peněz.

Na otázku, zda vyjde radnice obvodům vstříc, odpověděl ostravský primátor Petr Kainar, že je prý ještě příliš brzo. Radnice převzala kompetence městského obvodu a primátor řekl, že je schopen uvažovat o nějaké změně v horizontu minimálně půl roku.