V Krnově by mohl vyrůst pravoslavný chrám

Krnov - O vznik pravoslavného chrámu v Krnově projevila zájem početná řecká menšina, která ve městě a jeho okolí žije. Pravoslavná církev si už vytipovala pozemek v centru města a nechala vytvořit architektonickou studii. Pokud rada a zastupitelstvo záměr výstavby na daném pozemku schválí, mohl by se Krnov pyšnit novým chrámem už za tři roky.

Chrám by mohl vyrůst naproti Městské knihovně v těsném sousedství katolického kostela a židovské synagogy. Arcibiskup olomoucko-brněnské diecéze Simeon neskrývá z těchto plánů radost, ostatně právě v Krnově se konaly pravoslavné bohoslužby.

Letos na jaře požádal pražský arcibiskup Kryštof město Krnov o pronájem pozemku pro výstavbu chrámu. Projekt zpracovala olomoucká architektka Taťána Tzoumasová. „Je to centrální osmiúhelníková stavba. Osmiúhelník bude vnímán na rohu ve hmotě vystupující kupole, a protože nároží je poměrně dopravně frekventované, tak vlastně veškeré světlo do něj bude vcházet právě kupolí shora. Ve výsledku to bude něco jako ve svaté Sofii,“ popsala.

Starostka Krnova Renata Ramazanová se nechala slyšet, že je Krnov městem multikulturním a vznik takové významné stavby by jeho pozici velmi posílil. Letos uplynulo 60 let od doby, kdy občanská válka vyhnala z Řecka 13 tisíc uprchlíků, polovina se jich tehdy usadila právě na Krnovsku. Dnes se tu k řecké národnosti hlásí asi 800 lidí.

O pronájmu pozemku a následné výstavbě chrámu bude zastupitelstvo jednat letos v září.