Po 50 letech mohli obyvatelé Brantic navštívit zdejší zámek

Brantice - Zámek v Branticích na Krnovsku se po téměř padesáti letech poprvé otevřel veřejnosti. Obec ho získala do svého vlastnictví teprve před třemi měsíci, kdy vyhrála spor s ministerstvem zdravotnictví. To ho chtělo původně prodat developerské firmě.

Brantický zámek se na jedno dopoledne otevřel lidem. Obec ho do svého vlastnictví získala po dlouhém boji letos v srpnu a místní obyvatelé projevili přání do zámku nahlédnout. „Pamatuju si, že tu byl krásný mramorový krb, kde jsme měli schůze a teď už tu není nic. No a v 60. letech se tu sušilo obilí, chodili jsme ho sem obracet. Šla jsem se proto podívat, jak to tu vypadá po letech,“ říká obyvatelka Brantic.

Zámek v Branticích vystavěl v 16. století kancléř krnovského knížectví Jeroným Reinwald na místě zchátralé středověké tvrze. Postupem času byl barokizován a dnes má klasicistní podobu. Po druhé světové válce byl znárodněn a od 60. let minulého století sloužil jako sklad zdravotnického materiálu. Zámek je spolu s přilehlým parkem evidován jako kulturní památka. Na začátku letošního roku ho chtělo ministerstvo zdravotnictví prodat za 3 miliony developerům jako nepotřebný objekt.

„Začali jsme pátrat v archivech a zjistili jsme, že zámek vlastně patřil od roku 1949 obci a tím pádem byla možnost získat zámek v restituci, bezúplatně převodem, bez jakýchkoli podmínek. Takže my jsme na tom vydělali,“ popisuje šťastný konec starosta Brantic Vlasimil Machů.

V současné době hledá obec vhodného investora, který by zámek zrekonstruoval podle jejích představ a vybudoval zde kulturně-společenské centrum s ubytováním.