Vysočina zavede stipendia pro učně méně populárních řemesel

Jihlava - Kraj Vysočina chce motivovat žáky základních škol ke studiu řemesel. Pro vybrané učební obory připravuje stipendia v řádech několika set korun měsíčně. Účelem stipendií je přilákat pracovní síly pro řemesla, která jsou méně populární. „Třeba ve Zlínském nebo Královéhradeckém kraji to funguje. Máme o tom zprávy a jsem velice rád, že to přišlo i na kraj Vysočina,“ uvedl Pavel Toman, ředitel Střední školy stavební v Jihlavě.

Klempíř, obráběč kovů, tesař, pokrývač, kameník nebo instalatér jsou některé z oborů, kde poptávka po kvalitních řemeslnících v kraji výrazně převyšuje nabídku. „Stipendia bychom chtěli vyplácet jednou za půl roku, s nejvyšší pravděpodobností půjde řádově o stokoruny měsíčně a zvažujeme i prospěchové pololetní stipendium,“ informuje Jitka Svatošová, mluvčí kraje Vysočina.

Žádná nedostatečná, žádné neomluvené absence

Kraj chce pomocí stipendií motivovat žáky k tomu, aby se namísto podprůměrných maturantů, kteří těžko shánějí práci, stali dobře placenými kvalifikovanými řemeslníky. Zároveň chce posílit odpovědnost učňů. „Žák, který by měl pobírat stipendium, nesmí mít nedostatečnou, nesmí mít neomluvené absence a pouze minimum omluvené absence. Tohle všechno nám pomůže,“ vysvětluje ředitel Toman.

Kraj Vysočina pro příští rok na stipendia počítá s částkou zhruba 1,5 milionu korun, která by měla vystačit přibližně pro 500 učňů. Definitivní seznam stipendiem podporovaných oborů má rada kraje Vysočina schválit do konce letošního roku.