Rondel u Mohelna je unikátním nálezem

Mohelno (Třebíčsko) – Archeologové Muzea Vysočiny objevili u Mohelna základy stavby, která pochází z doby kamenné. Takzvaný rondel, tedy kruhová stavba z kamenů s dřevěnými palisádami, vznikl pravděpodobně mezi lety 4500 až 4200 před naším letopočtem. V Česku je podobných lokalit několik desítek, zejména v Polabí i na jižní Moravě, na Vysočině jde ale o unikátní nález.

„V současné době je známo více než sto rondelů, na území České republiky je 34 těchto objektů,“ uvedl archeolog Jaroslav Řídký. O přesném účelu těchto areálů se odborníci zatím spíše dohadují. Plnily funkci shromažďovací, náboženskou i vojenskou. Podle nejnovějších teorií mohly sloužit i ke hrám.

V místě rondelu našli archeologové i pracovní nástroje z mladší doby kamenné. „Jedná se otloukače, vzniklého druhotně ze sekeromlatu, je na něm vidět zbytek původního provrtu,“ přibližuje nástroje archeolog Milan Vokáč. V místě nálezu byly také úlomky figurky ženské postavy, takzvané Venuše. Zlomky pochází z plastiky vysoké zhruba čtyřicet centimetrů.

Video Reportáž Blanky Poulové
video

Reportáž Blanky Poulové

V okolí Mohelna se objevují zajímavé nálezy z různých období už delší dobu. Díky stavbě vodní nádrže v lokalitě zvané Kočičák u Sřipského potoka se například podařilo odkrýt nálezy pocházející z období mladšího paleolitu, asi 30 tisíc let před naším letopočtem. Kromě starší a mladší doby kamenné se datují také do doby římské.