Největší znečišťovatelé v Moravskoslezském kraji mají schválený regulační plán

Ostrava – Obyvatelům Moravskoslezského kraje by se mělo dýchat lépe. Všech osm největších znečišťovatelů v kraji už má totiž schválený regulační řád, podle kterého budou muset v některých případech omezovat výrobu, pokud budou špatné rozptylové podmínky. S regulačními opatřeními počítá takzvaná smogová vyhláška, která v Česku platí už od listopadu. Největší znečišťovatelé v zemi jsou zahrnuti v ústředním regulačním řádu, který se v Moravskoslezském kraji vztahuje právě na osm závodů nebo provozů.

Regulační řády schvalovala Česká inspekce životního prostředí, jako první byl schválen řád pro třineckou Energetiku, dnes schválila inspekce i poslední řád, který se týká výroby surového železa ve Třineckých železárnách. Po doručení rozhodnutí běží ještě patnáctidenní lhůta, kdy se společnosti mohou proti obsahu regulačního řádu odvolat.   

Kromě osmi provozů zahrnutých v ústředním regulačním řádu však v kraji existuje dalších více než 300 velkých zdrojů znečišťování ovzduší a na 2500 středních zdrojů. Podle odborníků se velcí znečišťovatelé podílí na kvalitě ovzduší zhruba jednou třetinou, další třetina pak připadá na dopravu a stejný poměr na lokální topeniště.   

V budoucnu tak bude moci Český hydrometeorologický ústav na základě špatných rozptylových podmínek vyhlásit tzv. signál regulace, který právě pro podniky zapsané v ústředním regulačním řádu znamená spuštění regulačních opatření. Ještě před signálem regulace by firmy měly obdržet signál upozornění. Firmy má připravit na možnost vyhlášení signálu regulace, při něm už se musí řídit regulačními řády. Jejich naplňování pak kontroluje právě inspekce.

Největší znečišťovatelé v kraji:

  • ArcelorMittal Ostrava - závod 4
  • ArcelorMittal Ostrava - závod 12
  • Dalkia ČR - elektrárna Třebovice
  • Dalkia ČR - Teplárna Karviná
  • ČEZ - elektrárna Dětmarovice
  • ČEZ- Energetika Vítkovice
  • Třinecké železárny
  • Energetika Třinec