Olomoucká charita pomáhá Haiti

Olomouc - Na obnově Haiti bude Arcidiecézní charita v Olomouci spolupracovat se slovenskými kolegy. V zemi, kterou v lednu zasáhlo ničivé zemětřesení, chtějí pracovníci obou charit co nejdříve zahájit několik dlouhodobých projektů. Mají vést ke zlepšení životních podmínek obyvatel tohoto ostrovního státu, který patří k nejchudším v oblasti Karibiku. Charitě České republiky se na podporu Haiti podařilo nashromáždit zhruba čtyřicet jedna milionů korun. Dva miliony už uvolnila na prvotní potravinovou pomoc.

Olomoucká arcidiecézní charita nechce na Haiti pouze pasivně rozdávat pomoc. Projekty, které mají pracovníci charity společně se Slováky v plánu, by měly místní obyvatele přimět k tomu, aby nespoléhali jen na humanitární podporu. „Je tam velký projekt, kdy když někdo přijde ráno do práce a odklízí sutiny, tak večer dostane mzdu a hned si může koupit třeba jídlo,“ uvedl ředitel olomoucké charity Václav Keprt.

„Druhý směr je to, co děláme po celém světě, tedy obnova zdrojů obživy, což je cesta, jak těm lidem pomoci postavit se na vlastní nohy,“ řekl vedoucí humanitárního oddělení charity Pavel Gruber. Podle sekretáře Slovenské katolické charity Radovana Gumuláka se při spojení prostředků dají udělat větší a dlouhodobější věci a pomoc tak bude účinnější.

Zemětřesení zasáhlo jižní část Haiti dvanáctého ledna. O život přišlo na dvě stě tisíc lidí. V hlavním městě tohoto ostrovního státu, nezůstal kámen na kameni. A právě odtud se v těchto dnech vrátila z pětitýdenní mise pracovnice olomoucké arcidiecézní charity Irena Klimková. Tvrdí, že Haiťané berou katastrofu jako začátek něčeho nového – kdo může, živí se prodejem. „Kdo nemůže se živit takhle, tak se snaží dělat něco jiného – třeba úklid ulic nebo těch kempů, že se snaží sami si to udržovat,“ říká.

Arcidiecézní charita chce na Haiti co nejdříve znovu spustit adopce na dálku. Kvůli chaosu, který v zemi po zemětřesení zavládl, totiž museli pracovníci charity tento projekt pozastavit.