Staré Město u Bruntálu si musí školku opravit za své

Staré Město u Bruntálu - Stížnost na postup Regionální rady Moravskoslezsko podalo Staré Město u Bruntálu. Místní starosta nesouhlasí s důvody, pro které rada zamítla obecní žádost o dotaci na rekonstrukci mateřské školy. Pokud by k opravě nedošlo, hygienici školku zavřou. Obec ale ve svém rozpočtu peníze nemá. Regionální rada se teď stížností zabývá. Řešení je třeba najít co nejrychleji, na podzim totiž vyprší povolení provozovat mateřskou školu v provizorních prostorách.

Mateřská škola ve Starém Městě je v dezolátním stavu – budova byla postavena v roce 1788. Pokud by nedošlo k rekonstrukci, hygienici by ji zavřeli. Obec žádala o dotace na opravu už podruhé a na vypracování projektu si najala si odbornou firmu. „Náš zhotovitel předkládal jednotlivé části dotačního titulu regionální radě ke konzultaci a ta to doporučila k podání,“ potvrdil starosta Antonín Směšný.

Podle mluvčího obec nedostatečně zdůvodnila a doložila celospolečenský přínos projektu. S tím ale starosta nesouhlasí, a proto podal na radu stížnost. Pokud by totiž hygienici školku zavřeli, matky by musely zůstat s dětmi doma, protože na Bruntálsku jsou školky přeplněné. Obec teď bude muset alespoň částečnou rekonstrukci zaplatit ze svého rozpočtu. Potom už ale nebude mít peníze na nic jiného, například na opravu cest, chodníků a budov. Děti zatím provizorně pobývají v prostorách obecního úřadu, kde nemají vhodné podmínky.

„Chybí nám tady prostory pro šatnu, ukládání pro věci dětí, pro tu školní jídelnu. Jsme smíření s tím, že je to provizorium,“ řekla ředitelka mateřské školy Anna Bílá. „Mám ve školce jedno dítě, druhé bych potřebovala za rok umístit do školky, vzhledem k tomu, že v Bruntále jsou školky narvané a není možnost tam umístit dítě, tak by nám přišlo vhod, kdyby školka byla i nadále tady,“ říká jedna z obyvatelek Starého Města. „Já si nedovedu představit, že by se tady školka zrušila,“ souhlasí s ní další.

Obec plánuje částečně zrekonstruovanou mateřskou školu otevřít letos v září, na podzim totiž vyprší povolení, které umožňovalo provozovat ji na místním Obecním úřadě.

MŠ na Obecním úřadě
MŠ na Obecním úřadě
Více fotek
  • MŠ na Obecním úřadě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1473/147293.jpg
  • Děti na vycházce autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1473/147294.jpg
  • Rekonstrukce MŠ autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1473/147295.jpg