Obce na Mohelnicku se chrání před povodněmi

Mohelnicko - Mohelnicko, které pravidelně sužuje velká voda, si už brzy oddechne. Povodí Moravy tam na podzim začne se stavbou řady protipovodňových opatření. Mají ochránit hlavně jižní stranu Loštic, sousední Moravičany a jejich místní část Mitrovice. Rozšíření koryta řeky Třebůvky a rozsáhlý systém hrází a stavidel přijde na sto milionů korun. Po dokončení protipovodňových opatření se už Moravičany nebudou muset záplav obávat. Podle starosty obce tady ale může určité problémy působit spodní voda.

Řeka Třebůvka. Ze svého koryta se nad Lošticemi vylévá tak často, že už to místní prý ani nevnímají. Tok působí potíže také přímo ve městě. V době lijáků nebo při jarním tání mají lidé v jeho okolí plné sklepy vody. „Je to způsobeno hlavně tím, že řeka Třebůvka má velké prostory, odkud jímá vodu,“ říká starosta Loštic Ctirad Lolek.

Nedaleké Moravičany. I tady mají se záplavami svoje zkušenosti. Osadu Mitrovice, která je místní částí obce, v roce 1997 velká voda doslova spláchla. „Jak se to vzedmulo a proudilo to mezi těmi domy, takže tam bylo devět obytných domů a asi patnáct hospodářských objektů spadlo,“ vzpomíná starosta obce Moravičany Antonín Pospíšil.

Opětovnému vylévání vody teď chce Povodí Moravy zabránit. „Plánovaná protipovodňová opatření představují zkapacitnění koryta řeky Třebůvky pod Lošticemi, výstavbu ochranných hrází a zdí v Moravičanech, snížení přelivné hrany jezu v Lošticích,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

„Podstata projektu je vytvoření systému hrází a systému stavidel, které budou zabraňovat toku povodňových vod do obce v době zvýšených průtoků,“ dodal starosta Pospíšil. Nové hráze v okolí Moravičan mají zachytit stoletou vodu. Projekt tady navíc počítá ještě se čtyřiceticentimetrovou rezervou.

/*json*/{"map":{"lat":49.744854,"lng":16.928222,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.744854,"lng":16.928222,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/