Cestou po ostravských památkách a zajímavostech už nezabloudíte

Ostrava - Ostrava má jako jedno z mála měst v České republice vlastního architektonického průvodce. Mnohaletá práce historika architektury Martina Strakoše přinesla výsledek, který se právě objevuje na knižních pultech. Vychází souběžně s dalšími průvodci, tentokrát po technických památkách města i celého regionu. Vydat se tak můžete například do dolů či hutí, pěšky nebo jinou dopravou. Můžete si pouze prohlédnout, co vás zajímá, nebo si nastudovat i něco z ostravské historie.

Které jiné město potřebuje průvodce více než Ostrava - město roztrhané měnícími se epochami, rozsekané na kusy průmyslovými areály a bez čitelné struktury známé z jiných historických sídel. Teď je tady – na 450 stranách jsou všechny obvody a stavby od středověku do současnosti. A také mapy a rejstříky významných mužů a žen. „Člověk to může prolistovat, zastavit se u fotky, která ho zajímá a případně si vybrat nějaké místo, kam se zajde podívat. Sám si určí trasy, jsou tam okruhy věnované jednotlivým městským částem,“ říká autor Průvodce architekturou Ostravy Martin Strakoš.

Průvodce, o kterého byl už na křtu obrovský zájem, vydává ostravské pracoviště Národního památkového ústavu. Pěšky nebo tramvají či trolejbusem – tak se může velmi pohodlně pohybovat uživatel Průvodce architekturou Ostravy. To s další knižní novinkou bude nejlepší jezdit autem nebo ideálně po průmyslových vlakových vlečkách. Historické šachty celého ostravsko-karvinského revíru popsala a zdokumentovala trojice autorů. Své si tu má najít laik i odborník.

„Byla to diskuze mezi historiky i lidmi z praxe, s aktivními horníky – tak, aby se podařilo pojmenovat i složité věci tak, aby byly srozumitelné té nejširší veřejnosti,“ popisuje vznik díla spoluautor knihy Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru Miloš Matěj. Na knize o dolech naváží ještě publikace o hutích a o železnici. A ještě jednu knihu, která vychází vstříc probuzenému zájmu o technické monumenty nyní vydává město Ostrava - v knihkupectvích i informačních centrech hledejte Průvodce po industriálních památkách.

Křest knihy
Křest knihy
Více fotek
  • Křest knihy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1559/155845.jpg
  • Průvodce architekturou Ostravy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1559/155846.jpg