Ve Velehradě skončila první etapa rekonstrukce

Velehrad – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Velehradě, jeden z nejslavnějších tuzemských chrámů, má právě dnes důvod ke slávě. Kostel starý 805 let se totiž dočkal restaurování nejposvátnější a také nejstarší části interiéru, příčné lodi a presbytáře. Poslední oprava proběhla v kostele ve třicátých letech minulého století. Dokončení celkové rekonstrukce se očekává v roce 2013.

„Stav byl velmi zchátralý, nástropní fresky opadávaly, a proto se začalo o rekonstrukci uvažovat,“ řekla Věra Homoláčová, koordinátorka obnovy baziliky. Rekonstrukci předcházel statický průzkum kleneb, jaké je podloží pod freskami. „Posléze jsme jednali se Zlínským krajem o penězích, bez jeho podpory by rekonstrukce nebyla možná,“ podotkla Homoláčová.

Rekonstrukční práce stály něco přes 650 tisíc eur a byly spoluhrazeny z takzvaných norských fondů. „Žádost se začala připravovat roku 2005, administrativní pochod byl ale poměrně náročný,“ řekla Homoláčová.

Liturgický provoz baziliky nebyl během rekonstrukce narušený. Duchovní správce farnosti Petr Přádka působí ve Velehradě již sedm let. „Slýchával jsem hlasy, zda-li to tu někdy uvidíme v té původní kráse, tak se nám teď podařila rekonstruovat alespoň ta první část,“ řekl Přádka.

Malba
Malba