V Přerově se připomínají dávná řemesla

Ostrava - Připomenout si pradávná a zapomenutá řemesla našich předků si můžou až do konce prázdnin návštěvníci výstavy Řemeslo má zlaté dno. K vidění je až do konce prázdnin v přerovském Muzeu Komenského. Lidé narazí na výrobní pomůcky i již hotové produkty, například apatykáře, pernikáře, oplatečníka, včelaře – brtníka i mědikovce. Zastoupeno je celkem třicet osm řemesel.

Vystavené exponáty jsou jedinečným dokladem zručnosti mistrů starého řemesla. K nejcennějším patří například kostra věžových hodin ze 17. století nebo volně instalované zařízení ševcovské dílny z konce 19. století. „Nejstarším exponátem je ostruha z 15. století, která pochází z archeologického nálezu. Nejmladší předměty máme z doby kolem roku 1900,“ vysvětluje spoluautorka výstavy z přerovského Muzea Komenského Kristina Glacová. „Jsou zde zastoupena řemesla potravinářská, například mlynář či pekař. Potom jsou to řemesla, která se zabývají stavbou a dále jsou to řemesla, která se zabývala zpracováním kovů, například cínaři, zvonaři, kováři, podkováři,“ vypočítává spoluautor výstavy Milan Chumchal.

Pro značnou část z více než dvou set exponátů sáhli muzejníci hluboko do depozitáře. Veřejnost tak může prozkoumat předměty, jejichž využití by si málokdo troufl hádat. „Některé z vystavených předmětů zcela zanikly, některé se používají dodnes, mimo jiné sekyry, nože, určité typy nádobí,“ připomíná Kristina Glacová. „V současné době řada starých řemesel zanikla. Jsou to řemesla, která působila v oblasti zbrojní výroby, například mečíři, puškaři,“ dodává Milan Chumchal.

Video Reportáž Svatavy Měrkové
video

Reportáž Svatavy Měrkové

Popisky u exponátů tentokrát návštěvníci nenajdou. Muzejníci na ně nezapomněli, ale vydali je společně v jedné brožuře.

/*json*/{"map":{"lat":49.455391,"lng":17.450308,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.455391,"lng":17.450308,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/