Květnové povodně zahubily skoro všechna mláďata ptáků na Moravě

Olomouc - Moravští ornitologové jsou zoufalí. Desítky mladých ptáků různých druhů, kteří už v těchto dnech měli kroužit vzduchem, uhynuly nebo se vůbec nevylíhly. Podle ornitologů za to mohou květnové povodně. Vytrvalé šestitýdenní deště a chlad téměř zlikvidovaly letošní populaci ptáků na Moravě. Paradoxně ale na Olomoucku naopak přilákaly tenkozobce opačného. Párek tohoto nesmírně vzácného druhu, kterému vyhovuje spíše přímořské podnebí, zde dokonce vyvedl i mláďata.

Bytový dům v Kojetíně na Přerovsku byl po mnoho let oblíbeným místem k hnízdění jiřiček. Okna i balkóny vždy na jaře oblepily svými hnízdy. Letos se však vrátily jen do tří z nich, mladé vyvedly v jediném. Naopak nedaleký komín pozorují ornitologové s větší nadějí. Je jediným místem v regionu, kde se čápům po květnovém nepříznivém počasí podařilo vyhnízdit mláďata. „U mláďat, která byla na hnízdech, došlo k podchlazení a následně k masivním úhynům,“ posteskl si ornitolog Jiří Šírek.

Zdaleka nejvíce jsou nyní postižení drobní hmyzožraví ptáci. „Nejvíce trpěly vlaštovky a jiřičky, dále rorýsi, prostě ptáci, kteří hnízdí na budovách, pod mosty, tam, kde došlo k vyplavení těch míst a k nedostatku potravy,“ říká další ornitolog Jiří Polčák. „Ti ptáci potřebují, aby začali hnízdit, určitou energetickou zásobu,“ vysvětluje Jiří Šírek, proč je letos v hnízdech prázdno.

Ornitologové jen v přerovské stanici přijali od května už několik desítek zesláblých nebo zraněných ptáků. „Většinou nepřežili, často se nacházeli na cestách sražení nebo přejetí. Ptáci byli vyloženě změnou počasí tak zesláblí, že nebyli schopní se udržet při životě,“ dodává smutně Jiří Polčák.

Čapí hnízdo
Čapí hnízdo
Více fotek
  • Čapí hnízdo autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1835/183408.jpg
  • Zesláblí ptáci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1835/183406.jpg