V Doubravě se budou desítky domů bourat, zároveň se tam ale i staví

Doubrava - V Doubravě na Karvinsku půjde k zemi čtyřiadvacet domů postižených důlní činností. Objekty v minulých letech vykupovala společnost OKD. V současné době vybírá firmu, která demolice provede. Demolice objektů začne letos na podzim a bude postupná. Poslední dům by měl být zbourán nejpozději v roce 2012. Zároveň ale Doubrava nabízí lokality, kde si mohou lidé postavit nové domy. Zájem o výstavbu mezi lidmi je, několik desítek novostaveb už v těchto lokalitách totiž stojí. 

Sto osmdesát let hornictví přineslo Doubravě rozvoj. Vzalo ale obci spoustu obyvatel. V některých poddolovaných oblastech doslova zanikl život. Nyní čeká demolice další rodinné a zahradní domky. Lidem, kteří v Doubravě žijí celý život, se stěhovat nechce, někteří jsou už ale smíření s osudem a staví si nové domy jinde. „Všechny ty domy jsou ovlivněné a poškozené důlní činností. My jsme je doposud postupně opravovali, ale teď by už investice do oprav nebyly efektivní,“ tvrdí mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Obec ale věří, že se do ní opět vrátí život i lidé. Vznikají tam totiž nové obytné čtvrti. „Doubrava si už našla lokality, kde se může stavět, samozřejmě tam, kde už dozněla hornická činnost. Už máme i první vlaštovky. V těch dvou lokalitách je postaveno už zhruba třicet domů,“ říká spokojeně starostka Doubravy Květuše Szyroká.

Těžební činnost by v Doubravě mohla skončit do deseti let. Poddolované oblasti se pak začnou rekultivovat. „Tam, kde je intenzivní zástavba, se očekává, že se tam po letech opět vrátí život, že tam opět vyrostou nějaké domy. V některých oblastech se počítá s vytvořením rekreačních oblastí a rybníků,“ dodal mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Dům poškozený důlní činností
Dům poškozený důlní činností
Více fotek
  • Dům poškozený důlní činností autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1885/188475.jpg
  • Nová zástavba v Doubravě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1885/188476.jpg