Lidé si v Ostravě vyzkoušeli, jak se žije nevidomým

Ostrava - V Ostravě startuje kampaň s mottem Domov je doma, která má upozornit na to, že dítě se zdravotním postižením nemusí do ústavu. Střediska rané péče budou celý týden ukazovat, jak mohou rodinám s postiženým dítětem pomoci. Lidé v Ostravě si například vyzkoušeli, jaké to je být nevidomý.

Kavárna Stará Aréna v centru Ostravy se zahalila do tmy - pro ty, kteří tam přišli na kávu nebo čaj. Dostali na oči černé klapky, aby si vyzkoušeli život bez zraku. „Je to něco hrozného, vůbec si neumím představit takhle žít. Dokonce i ta komunikace, mluvení, mi připadá horší,“ říká návštěvnice akce Kafe jinak. „Vlastně i taková běžná věc jako vypít si čaj, i to mi najednou připadá docela složité,“ potvrzuje další.

Role číšníků se ujali odborníci z ostravského Střediska rané péče. To pomáhá rodinám s nevidomými dětmi. „Poskytujeme pomoc rodičům, kterým se narodí nevidomé dítě. Specializujeme se na děti od narození do sedmi let,“ řekla vedoucí Střediska rané péče Martina Dunděrová. Speciálně proškolení pracovníci Střediska rané péče nabízí pomoc i přímo v domácím prostředí.

„Ukazujeme jim, jak pracovat s dítětem se zrakovým postižením, půjčujeme jim hračky a pomůcky,“ dodává Martina Dunděrová. Střediska rané péče pomáhají i rodinám, které mají dítě mentálně nebo tělesně postižené. Střediska můžete kontaktovat i bez doporučení odborného lékaře. Podrobnosti najdete na internetových stánkách www.ranapece.cz.