Armáda spásy vrací v Ostravě bezdomovce zpátky do života

Ostrava - Armáda spásy se snaží ostravské bezdomovce vracet zpět do normálního života. Dá jim k dispozici na zkoušku nájemní byty, a pokud dokáží po dobu dvou let řádně platit nájem, byt jim zůstane. V Ostravě je zhruba na sedm stovek lidí bez domova. Jejich počet ale zřejmě poroste. Končí totiž regulované nájemné, zdražování čeká i nájemníky v bytech RPG.

"Armáda spásy má na území Ostravy několik zařízení pro pomoc lidem bez domova, od nízkoprahových denních center, přes noclehárny až po azylové domy. Právě projekt prevence bezdomovectví - tréninkové bydlení je návaznou sociální službou na azylový dům nebo dům na půl cesty," uvedl v pořadu Před polednem koordinátor chráněného bydlení z Armády spásy Jan Vincenc.

Princip projektu je jednoduchý. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pronajímá Armádě spásy třicet bytů, a ta je dává k dispozici bezdomovcům. I když se totiž někteří bezdomovci chtějí vrátit zpátky do normáního života, bez kterého je bydlení nemyslitelné, sami to mohou zvládnout jen obtížně. „Tito lidé shánějí vlastní bydlení velmi těžko, i když jde o podnájem, pronajímatelé jim nevěří, navíc oni sami by si bydlení udržovali velmi těžko,“ řekl k tomu Vincenc.

Pronájem je koncipovaný na pět let. Když nový nájemce po dva roky vše řádně plní a spolupracuje se sociálním pracovníkem, může nájemní smlouvu získat sám pro sebe. Během pětileté existence tohoto projektu takto uspělo už deset lidí. Za každý byt, který je v rámci tréninkového bydlení předán novému uživateli, dá městská část k dispozici do tréninkového programu další byt.

Ostrava se o lidi na ulici stará dobře

Podle Vincence se Ostrava stará o lidi bez domova velmi dobře. „Ostrava nasadila dobrou laťku, v porovnání s ostatními městy velmi dobře spolupracuje s neziskovými organizacemi a právě v oblasti pomoci lidem bez domova je ta situace velmi dobrá,“ domnívá se. Nicméně by bylo podle něj třeba navýšit kapacitu terénních pracovníků, tedy těch, kteří pracují přímo na ulici. Tito pracovníci například informují bezdomovce o tom, kde jsou noclehárny a další podobná zařízení.

Skladba bezdomovců v Ostravě je podle Vincence pestrá - od mladých až po ty starší, kteří jsou ale třeba už dost nemocní a návrat do práce je pro ně nemyslitelný. Bezdomovci také často migrují po celé republice, v Ostravě je momentálně řada bezdomovců ze Slovenska.