Nový rektor Ostravské univerzity chce sloučit školu s VŠB-TU

Ostrava - Do funkce rektora na Ostravské univerzitě byl jmenován Jiří Močkoř. Staronový rektor vyzdvihl rozšíření univerzity o nové fakulty a do budoucna slíbil především zlepšení v oblasti výzkumu. Na slavnostní inauguraci se sjeli rektoři vysokých škol z celé republiky. Jiří Močkoř byl při volbě jediným kandidátem na rektora. Z 33 členů akademického senátu hlasovali jen 4 proti.

Rozrostli jsme se, ale nejsme moc úspěšní v oblasti výzkumu. Tak lze shrnout inaugurační proslov nového děkana. „Vznikly nové fakulty, fakulta sociálních studií a fakulta umění a co je, myslím, velice důležité, vznikla lékařská fakulta. Získali jsme statut, o kterém jsme kdysi ani nesnili,“ říká spokojeně Jiří Močkoř. „Nedaří se nám ale zatím snížit propad v té oblasti vědecké činnosti. To je náš velký dluh a myslím si, že na tom budeme muset ještě zapracovat,“ dodává už méně spokojeně.

Budoucnost Ostravské univerzity jako výzkumného centra vidí nový děkan ve sloučení s Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou. „Domnívám se, že tím se otevírá prostor pro vznik majestátní slovutné velké univerzity v Moravskoslezském kraji, která dá perspektivu vysokoškolskému vzdělání v Ostravě,“ souhlasí s ním i prorektor pro studium VŠB-TU Petr Noskievič. Jiří Močkoř je rektorem OU s šestiletou přestávkou už 10 let, tedy polovinu její existence. Podle jeho kolegů je respektovanou osobností ve svém oboru. „Možná, že si na mě lidé zvykli nebo byli prostě líní hledat někoho jiného, i to je možné. Ale já doufám, že přece jenom trošku nějaká ta práce za mnou stojí a že i to je důvod, proč mě volili,“ dodal s úsměvem nový rektor.

Video Reportáž Lucie Křížkové
video

Reportáž Lucie Křížkové

Inaugurace nového rektora
Inaugurace nového rektora