Jezuitská kolej v Telči bude sloužit Masarykově univerzitě

Telč - Po rozsáhlé rekonstrukci se otevřou dveře historické jezuitské koleje v Telči, která bude ode dneška sloužit účelům brněnské Masarykovy univerzity. Areál s moderními učebnami i ubytovacími kapacitami se nachází v památkové zóně, která je od roku 1992 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Rekonstrukce univerzitního komplexu trvala dva roky a stála 145 milionů korun.

„Masarykova univerzita působí v Telči od roku 2002, kdy zde filozofická fakulta zahájila výuku oborů spojených s památkovou péčí a ochranou kulturního dědictví,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová a dodala, že o dva roky později se přidala ekonomicko-správní fakulta, která zde vyučovala obory související s cestovním ruchem a regionálním rozvojem. „Podařilo se nám uspět s projektem na rekonstrukci objektu u norských fondů,“ doplnila Fojtová.

Rektor MU Petr Fiala:

„My jsme si vědomi toho, že Vysočina disponuje jen polytechnickou školou neuniverzitního typu a snažíme se nabídnout univerzitní vzdělání pro region.“

Video Reportáž Blanky Poulové
video

Reportáž Blanky Poulové

Objekt prošel důkladnou opravou od sklepních prostor až po půdu. „Byly rekonstruovány dřívější učebny, takže vznikly nové posluchárny s moderní audiovizuální technikou,“ podotkla Fojtová. Areál byl také obohacen novou knihovnou, poradenským centrem a studentskou kavárnou a půdní prostory byly přestavěny na apartmány sloužící ke krátkodobému pobytu studentů a akademiků. Rekonstrukce probíhala v souladu s památkovou péčí a v průběhu prací byly obnoveny i některé historické prvky jako arkády nebo klenba v přízemních chodbách. Součástí areálu je 23 moderních učeben a dvě posluchárny pro celkem 600 studentů.

Od jarního semestru příštího akademického roku chce univerzita otevřít v Telči kombinované studium nového oboru Management a správa kulturního dědictví. „Bude to obor připravený speciálně pro toto město,“ uvedl rektor univerzity Petr Fiala.

Jezuitská kolej v Telči po renovaci
Jezuitská kolej v Telči po renovaci