Projekt Barevný svět cílí na mentálně postižené

Jihlava – V Třebíči startuje zajímavý projekt, který má motivovat mentálně postižené občany k práci a nenásilnou formou je začlenit do společnosti. Klienti tamního denního centra se připravují na práci v zámecké kavárně v Jaroměřicích nad Rokytnou. Mnozí z nich zatím nikdy nepracovali mezi lidmi. O to více se proto věnují nácviku nových pracovních dovedností. 

Klienti denního stacionáře se připravují na práci v kavárně již půl roku. Mimo jiné se učí připravovat různé druhy kávy, čokolády i čaje. „Pro ně je to všechno nové, a proto začínáme od začátku. Učíme se například servírování nápojů,“ popisuje sociální pracovnice Barevného světa Třebíč Dana Večeřová. „Podobnou tréninkovou kavárnu jsem viděla před třemi lety v Praze a také v zahraničí,“ dodává ředitelka denního stacionáře Barevný svět Alena Hostašová. 

Dvacet klientů už absolvovalo kromě praxe i motivační kurz. Dozvěděli se, jaké mají povinnosti i práva, a nechybělo školení ohledně hygieny a třídění odpadů. „Já se tam moc těším, bude to pro mě příjemná změna,“ říká jeden z klientů. „Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z programu lidské zdroje a zaměstnanost, a ze státního rozpočtu,“ upřesňuje Alena Hostašová.  

Klienti budou dva roky pracovat na zkrácený úvazek. Teprve pak se vybere stálá obsluha kavárny, kde mimo jiné plánují i výstavy a autorská čtení. Zámecká kavárna bude v Jaroměřicích otevřena již v květnu.