Olomouc vystavuje unikátní sochu pohyblivého Krista

Olomouc – Arcidiecézní muzeum v Olomouci vystavuje vzácnou gotickou sochu Krista s pohyblivými pažemi. Ta pochází z kaple svatého Jiří v Litovli a restaurátoři na její obnově pracovali tři roky. Návštěvníci muzea sochu uvidí v rámci výstavy, která představuje, jak ve středověku probíhala velikonoční bohoslužba. Socha Ježíše ze 16. století je 115 centimetrů vysoká a kromě mobilních paží je vyrobená z jednoho kusu lipového dřeva. Věřící ji používali během sváteční liturgie.

Nevyhovující prostředí depozitářů, ve kterých byla socha dlouhou dobu uložena, se podepsalo na jejím stavu. „Socha má zachované původní klouby, které jsou uzpůsobeny tak, aby bylo možné sochu prezentovat jak v pozici ukřižovaného Krista, tak jako ležícího v hrobě,“ popisuje kurátorka výstavy Helena Zápalková. Klouby byly podle jejích slov skryty pod druhotnými bandážemi a až v průběhu výzkumu se zjistilo, že se pod bandáží dochoval kloubní mechanismus v neporušeném, i když už v nefunkčním stavu.

Restaurátorské výstavy pořádá muzeum umění od roku 2004. Tělo Krista je sedmou takto představovanou památkou ze starého fondu umění na Moravě. „Výstava je naším příspěvkem k velikonočním svátkům,“ doplňuje mluvčí Muzea umění v Olomouci Petr Bielesz. Dlouhodobého úsilí muzea si všimla i Evropská komise, která mu za řadu restaurátorských výstav udělila cenu Europa Nostra, která bývá přezdívaná památkářský Oscar. Kromě litovelského unikátu pořadatelé vystavili další díla, která hrála aktivní roli v rámci bohoslužby. Je to třeba socha Krista na oslíku z Netolic, která byla využívána při procesí na Květnou neděli.

Deatil sochy Krista s pohyblivými pažemi
Deatil sochy Krista s pohyblivými pažemi