AVÍZO: Akce „Když oči nevidí“ v Šumperku

Ve čtvrtek 16. června 2011 se v Šumperku v prostorách střediska Komín na Komenského 9 koná od 9,00 hod. do 16,00 hod. (za každého počasí) prezentační akce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Šumperk nazvaná „Když oči nevidí“. Návštěvníky čekají zajímavosti ze života nevidomých, soutěže a zábava. Pro úspěšné soutěžící závěrečné kolo štěstí. K vidění budou kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, bude možné si vyzkoušet chůzi s bílou holí, připravené budou ukázky prací zrakově postižených.

Návštěvníci se mohou pokusit vyrobit dekorativní předmět -dáme vám možnost vyzkoušet si s klapkami na očích běžné činnosti ze života (nalít vodu do sklenice, poznávat potraviny dle čichu nebo předměty pomocí hmatu… ).

Připravená bude i nabídka aktivizačních programů pro zrakově postižené (časopisy, stolní hry, showdown, střelba se zvukově naváděné pistole aj.)

Součástí prezentace bude také předvedení náročných elektronických kompenzačních pomůcek pracovníky TyfloCentra Olomouc.

František Vyhnálek, člen Oblastní rady SONS Šumperk