Kostka chce ve Vsetíně vybudovat novou vysokou školu

Vsetín – Nová vysoká škola by měla nejpozději do dvou let začít fungovat ve Vsetíně. Česko-slovenskou univerzitu chce vybudovat ředitel střední školy Karel Kostka a v počátku by se specializovala na humanitní obory - předškolní a mimoškolní pedagogiku, sociální vědy, média, komunikace a sport.

Vsetínská univerzita má podle Kostkových představ navazovat na fungující střední školu. Na konci minulého týdne už poprvé zasedala vědecká rada Česko-slovenské univerzity. Jednání se zúčastnilo 15 osobností z akademické obce, z nichž část působila nebo působí jako rektoři či děkané škol v České republice a na Slovensku. „Úkolem prvního zasedání rady bylo posoudit a schválit připravené studijní programy, směrnice, předpisy a další dokumenty, které bude nyní posuzovat ministerstvo školství a akreditační komise,“ informoval Kostka.   

Kdy první studenti zasednou v posluchárnách univerzity, není zatím jasné. Proces akreditace studijních programů a oborů může trvat pět měsíců i rok. „Pokud akreditaci získáme, v což věřím, můžeme pokračovat ve vytváření struktury fakult, stanovení kateder a dalších organizačních záležitostí,“ naznačil další kroky Bohuslav Hodaň, dříve děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, který byl na zasedání vědecké rady pověřen funkcí rektora nové Česko-slovenské univerzity.   

Pokud vše půjde podle plánu, nová univerzita by mohla začít vzdělávat první vysokoškoláky už v akademickém roce 2012/2013, případně v roce 2013/2014. „Rádi bychom začali minimálně se 200 studentů, postupně však počítáme s jejich nárůstem,“ dodal Kostka. Nyní jedná o možnostech využití volných městských budov a objektů. Vše ale závisí na datu, kdy univerzita obdrží státní souhlas k poskytování vysokoškolského vzdělávání, dodal.