Růžďka má od listopadu první poštu Partner na Moravě

Růžďka (Vsetínsko) - Malá obec na Valašsku se stala první obcí na Moravě, která se zapojila do projektu České pošty PARTNER.  V rámci plánovaných úspor tam byla pobočka pošty od ledna změněna na výdejní místo, kde mohli lidé pouze podat nebo vyzvednout zásilky, pokud je poštovní doručovatelka nezastihla doma. 

Obec poštu žádala o obnovení všech služeb. Místo toho dostala nabídku na převzetí povinností pošty s tím, že pošta pak některé služby obnoví. Pro místní obyvatele bylo klíčovým obnovení možnosti realizovat peněžní transakce, které ještě lidé v menších obcích využívají - platba inkasa, vyzvednutí penze atd. Kvůli tomu museli místní cestovat do několik kilometrů vzdálených okolních obcí.

Ne všechny obce ale v minulosti na podobnou nabídku České pošty přistoupily. Měly totiž strach, že za jakoukoliv chybu budou sankcionovány, a zatíží tak svůj rozpočet. Starosta Březnice u Zlína mluvil o tom, že obce mají podle navrhované smlouvy pouze povinnosti, kdežto Česká pošta pouze práva. Obcím navíc vzrostou i náklady na provoz. Musí platit zaměstnance pobočky PARTNERS i spotřebovanou energii. Peníze, které na provoz od pošty dostanou, jim podle nich náklady na provoz pobočky nepokryjí. Hrozba změny pobočky pošty na pouhé výdejní místo v případě, že vedení obce nepřevezme služby pošty na svá bedra, se v příštích sedmi letech podle plánu pošty dotkne stovek malých obcí v celé republice.

/*json*/{"map":{"lat":49.385054783214,"lng":17.988739013672,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.394887516879,"lng":17.996635437012,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

oerqogi