Nejkrásnější jihočeská louka leží na Šumavě

Druhý ročník soutěže „O nejkrásnější jihočeskou louku“ vyhlašované Institutem aplikované ekologie Daphne pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje vyhráli manželé Míchalovi a jejich pastviny na jižním svahu šumavského Javorníku v Tejmlově. Ocenění, dřevěná socha luční víly, byla předána předsedou výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Jiřím Netíkem a krajským radním Františkem Štanglem 2. listopadu v Českých Budějovicích.

Soutěž se snaží podporovat soulad zemědělského hospodaření s přírodou a chce poukázat na pozitivní příklady a hospodáře, kteří na půdě dobře hospodaří.

Manželé Míchalovi na vítězné „nejkrásnější louce“ chovají v režimu ekologického zemědělství od roku 1997 Skotský náhorní skot /Highland Cattle/, plemeno extenzivního masného skotu, které kromě toho, že je velice atraktivní, si zachovalo původní přirozené vlastnosti. Krávy s plemenným býkem i telaty jsou na louce celoročně, v různých barevných rázech vypadají, jakoby sem odedávna patřily. Zvířata jsou menšího rámce, šumavské svahy šetrně spásají a tím přispívají k diverzitě výskytu rostlin.

Nejen z důvodů vytvoření stínu pro zvířata, ale i  krajinotvorbně, vysadili Míchalovi na obhospodařované ploše alej, převážně z javorů (jsou na Javorníku!), a několik solitérních skupin stromů uprostřed pastvin. Na místo kdysi provedených a nyní nefungujících meliorací obnovili povrchový potůček, který s vegetací pastvinu přirozeně rozděluje. V těsném sousedství se nachází i jedna z nejvýznamnějších lokalit s výskytem vzácných rostlin, zejména vstavačovitých, přírodní rezervace „Nad Zavírkou“. Z vítězné louky je překrásný výhled na panorama Šumavy přes výhled na Boubín, Zadov, Churáňov až po Popelnou horu.  Ale i pohled na louku s pasoucími se chlupatými zvířaty s dominantními rohy a huňatými telaty připomínající medvídky porotu jistě oslovil.

Předání ceny za nejkrásnější jihočeskou louku
Zdroj: ČT24
Autor: Kateřina Koželuhová

 

/*json*/{"map":{"lat":49.128937255963,"lng":13.628883361816,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.133430178958,"lng":13.639526367188,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/