Ostravu trápí rostoucí nezaměstnanost

Ostrava - Zvyšující se chudoba, rostoucí kriminalita a nezaměstnanost. Taková je budoucnost, kterou Ostravsku předpovídají sociologové. Více bezdomovců už evidují také charity a azylové domy. V regionu o problémech vědí, většinu z nich ale sami vyřešit nedokážou.

Podle prognóz odborníků totiž krize ještě neskončila a bude pokračovat. Útlum průmyslu na Ostravsku znamená přitom už teď stále více chudých lidí. S jejich zvyšujícím se počtem poroste také kriminalita. „Už teď v Ostravě vidíme pokles kupní síly. Ti, kteří jsou perspektivní z hlediska trhu práce, to znamená mladší a vzdělanější, se snaží z Ostravy spíše vystěhovat,“ upozorňuje sociolog Jan Keller. „Já si myslím, že nezaměstnanost je jedním z  nejtíživějších problémů v tom regionu,“ dodává jeho kolega Jiří Musil.  

Velká část lidí na Ostravsku navíc nemá podle sociologů žádné finanční rezervy a blíží se k hranici chudoby. „Prakticky tři čtvrtiny ostravských domácností nemají žádné úspory, nebo maximálně do padesáti tisíc korun, což při dnešních cenách může pomoct jen na několik měsíců,“ zdůrazňuje Jan Keller.

Dalším velkým problémem Ostravska je bezdomovectví. Podle sociologů je na Ostravsku bezdomovců každým rokem více. Nejohroženější věková skupina je nad pětapadesát let. „Charita Ostrava, stejně jako Armáda spásy, zaznamenává zvýšený počet lidí, kteří přicházejí do nocleháren nebo do azylových zařízení. Velkým problémem je dluhové zatížení a nízká finanční gramotnost,“ vypočítává další příčiny stavu ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. „My se snažíme tu situaci řešit. Zrovna před čtrnácti dny jsme otevírali nový azylový dům. Pro všechny klienty je tu sociální poradenství,“ říká náměstek ostravského primátora Martin Štěpánek.  

Co ale město neřeší, je sociální bydlení. Levnější byty pro stále se zvyšující počet starých lidí prostě Ostrava nemá. „V současnosti registrujeme zvýšený zájem o sociální bydlení, nicméně samotné bydlení je v kompetenci městských obvodů,“ uvádí Martin Štěpánek.

A alespoň jedna dobrá zpráva na závěr. V porovnání s jinými průmyslovými evropskými městy na tom Ostrava údajně tak špatně není. Nad vodou ji drží hlavně patriotismus místních obyvatel.