Poličná se chce kvůli zrušení školy odtrhnout od Meziříčí

Poličná – Pokud zastupitelé schválí zrušení základní školy v Poličné, chceme v referendu hlasovat o odtržení od Valašského Meziříčí. Takto radikálně se lidé z Poličné rozhodli řešit napjatou situaci, ke které došlo, když zastupitelé zcela nečekaně rozhodli o zrušení tamní školy. Přípravný výbor i vedení Valašského Meziříčí už zadali zpracování ekonomických analýz o dopadu takového kroku. Definitivně se rozhodne 15. prosince, kdy mají zastupitelé hlasovat o budoucnosti školy.

Lidé z Poličné sice vytváří přípravný výbor a podnikají první kroky k odtržení, zároveň ale doufají, že zastupitelstvo záměr neschválí nebo alespoň o rok oddálí jeho platnost. Do nových škol by tak žáci nemuseli nastoupit hned v příštím školním roce.

Pokud však zastupitelstvo zánik školy potvrdí, chtějí lidé z Poličné hlasovat o odtržení. Konání referenda může hned 15. prosince schválit zastupitelstvo. Pokud k tomu nedojde, mohou referendum vyvolat přímo lidé z Poličné. V tisícové obci je musí podle zákona podpořit nejméně 425 lidí. V současné napjaté situaci to není nereálné číslo. Referendum by se potom konalo do 90 dnů od jeho vyhlášení.

Školu čekají týdny nejistoty

Za školu v Poličné, která proslula individuálním přístupem k dětem se speciálními potřebami, se okamžitě postavili rodiče a místní. Pod petici bojující za její záchranu se podepsalo už dva tisíce lidí. A další podpisy přibudou patrně dnes odpoledne, kdy se konají rodičovské schůzky.

Současný stav znamená pro rodiče i pro školu velkou nejistotu. „Moje dítě trpí mozkovou obrnou a na školu proto máme speciální nároky - potřebujeme například asistenta. Pokud budeme muset dojíždět do vzdálenější školy, bude to pro nás znamenat velké komplikace,“ uvedla matka jednoho z dětí. A spolu s další matkou dítěte, které trpí epilepsií, se obávají toho, jak jejich děti zvládnou adaptaci na nové prostředí a kolektiv.

Video Starosta Val.Meziříčí Jiří Částečka (ODS) o zrušení školy
video

Starosta Val.Meziříčí Jiří Částečka (ODS) o zrušení školy

Starosta Val.Meziříčí Jiří Částečka (ODS) o zrušení školy

Maminka chlapce s mozkovou obrnou Ivana Machalská

Vedení základní školy má strach z odlivu prvňáčků. Škola pořádá předběžný zápis do první třídy už před Vánocemi a za současné situace je podle ředitele pravděpodobné, že rodiče raději dají dítě jinam. První třídy v Poličné by tak mohly po oficiálních únorových zápisech zůstat nenaplněné, což by pro školu znamenalo zánik.

O odtržení Poličná uvažovala už v roce 2004, tehdy ale couvla

Ekonomickou analýzu, které hodnotí dopady odtržení, si Poličná nechala vypracovat už v roce 2004. V místní části panoval názor, že by jim bylo lépe samostatně. Podle analýzy by to ale nebylo ekonomicky výhodné, proto nakonec k hlasování o samostatnosti nedošlo.

Nová ekonomická analýza zohlední současný ekonomický stav. Jako obec s tisíci obyvateli by měla rozpočet kolem 12 milionů, provoz školy v současné době stojí dva miliony korun.

Žáci základní školy v Poličné
Zdroj: ČT Brno

Neznámý plán dostal zelenou 

Plán schválili 10. listopadu zastupitelé Valašského Meziříčí při avizovaném projednávání optimalizace škol ve městě. Pro všechny byla zpráva o zrušení školy v Poličné naprosto nečekaná. Komise, která plán optimalizace připravovala, totiž jako první variantu navrhla zrušení Základní školy Žerotínova, kterou navštěvuje 400 dětí. Podle druhé měly zůstat v provozu všechny školy s tím, že se budou prázdné třídy pronajímat. Následně ale starosta Jiří Částečka (ODS) vystoupil s návrhem na zrušení školy v Poličné a Krhové. Zastupitelé bod jednoznačně schválili. Vedení Valašského Meziříčí patrně ustoupilo nátlaku rodičů dětí ze Základní školy Žerotínova, kteří začali proti zvažovanému rušení školy sepisovat petici. Na odpor ale zastupitelé narazili i v Poličné.

V současné době má Valašské Meziříčí v základních školách volných 990 míst. Zrušením škol v Poličné a Krhové zanikne 200 míst.