Stále se neví, co bude s areálem po zkrachovalé ostravské chemičce

Ostrava - Ani po desíti letech není rozhodnuto, co bude s areálem po zkrachovalé chemičce Ostramo-Vlček. Věřitelé totiž zatím nepřijali ani jednu nabídku na jeho koupi. Do veřejné soutěže se přihlásili tři zájemci, včetně města Ostravy, jeden z nich však nesplnil její podmínky.

Devadesát milionů korun – to byla nejvyšší nabídka za polorozpadlý areál bývalé chemičky Ostramo. Přišla s ní firma ASPG CZ. Dala si však jednu podmínku – aby se stát zaručil, že pozemky pod ní zbaví ekologické zátěže. Tu věřitelé ale neakceptovali. Zbylé dvě nabídky od města Ostravy a investorů z Prahy, každá kolem 65 milionů korun, pak přišly věřitelům příliš nízké. „90 milionů jednoznačně nejlepší nabídka. Znamená to o 30 procent větší částku v tom uspokojení,“ vyjádřil se zástupce jednoho z věřitelů František Bušek. „Závěr je takový, že se bude znovu jednat se zájemci, bude se jednat o podmínkách, takže dojde k prodeji. Ale může to být bez veřejného výběrového řízení tak, že věřitelský výbor rozhodne, který z uchazečů je vlastně nejvýhodnější,“ uvedla správkyně konkurzní podstaty Věra Záděrová.

Všichni tři zájemci tak nadále zůstávají ve hře. A to včetně ostravského magistrátu, jehož nabídka - i přes neúspěch - měla největší podporu. „Je to nevyužité území, my, když chceme přilákat průmysl do Ostravy, tak zabíráme pole a zelené louky,“ řekl primátor Petr Kajnar. Prodej mohou  zkomplikovat ještě žaloby, které podala společnost Transkorekta. Právě té patřil areál předtím, než Ostramo zkrachovalo. A nyní se domáhá jeho navrácení. „Domnívám se, že i ty podané žaloby, které jsou zcela bezdůvodné a jsou podané jen proto, aby prostě ztěžovaly to zpeněžení, že nebudou překážkou na prodej,“ řekla správkyně konkurzní podstaty Záděrová. Konkurzní správkyně tak začne nejdříve jednat v nejbližších dnech s firmou ASPG CZ. A pokud se nedohodnou, na řadě budou další zájemci.