Rašínova vysoká škola řeší, kam převede studenty

Brno – Sedm desítek magisterským studentů Rašínovy vysoké školy v Brně od příštího semestru přestoupí na Masarykovu univerzitu. Tak to alespoň vedení této soukromé školy oznámilo studentům. Rašínova škola v lednu přišla o akreditaci pro magisterský program a do konce listopadu musí svým studentům zajistit náhradní výuku. Masarykova univerzita ale o žádném přestupu zatím neví. Studenti se tak dostali do zoufalé situace.

Podle rozhodnutí ministerstva školství musí Rašínova vysoká škola své studenty do 30. listopadu převést na jinou instituci. Zároveň nesmí přijímat nové studenty do bakalářských programů, současní bakaláři ale mohou v klidu dostudovat. Tvrdá opatření Akreditační komise nejvíce dopadla na stávající studenty magisterského programu. Zatímco jejich starší kolegové mohli v květnu složit státnice ještě na své alma mater, osud současných magistrů je nejistý. 

Rašínova vysoká škola se na poslední chvíli rozhodla přistoupit na několik měsíců starý návrh ministerstva školství a studenty chce přepsat na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. Vedení univerzity ale o žádném přestupu neví. „V tuto chvíli s námi o takovémto přestupu nikdo nekomunikoval. Pravděpodobně by se jednalo o Ekonomicko-správní fakultu naší univerzity, nicméně žádná oficiální jednání v této věci zatím neproběhla,“ uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Studenti z Rašínovy vysoké školy se ocitli v nezáviděníhodné pozici. Pokud totiž nebudou do 1. prosince oficiálně zapsáni na jiné vysoké škole, přijdou o svá studentská práva a výhody. „Musíme se přihlásit na úřad práce, budeme muset odvádět sociální a zdravotní pojištění, někteří z nás přijdou o sirotčí důchody, které jim plynou ze statutu studenta,“ řekla jedna ze studentek, která si nepřála zveřejnit svoje jméno. „Až doteď s námi vedení školy nekomunikovalo, až na náš popud jsme se dozvěděli aspoň nějaké mlhavé informace,“ popsal stav další student.

Video Studenti Rašínovy vysoké školy o své situaci
video

Studenti Rašínovy vysoké školy o své situaci

Studenti Rašínovy vysoké školy o své situaci

Právník školy a zástupce ministerstva školství o vzniklé situaci

Rašínova vysoká škola tvrdí, že přechod studentů na Masarykovu univerzitu, veřejnou vysokou školu, mělo zajistit ministerstvo školství, protože to samo škole navrhlo. Univerzitu prý nekontaktovalo, protože prý nevěděla jak. „Toto není problém Rašínovy vysoké školy. My jsme včas požádali o to, aby nám ministerstvo metodikou stanovilo, jak to máme udělat. Ministerstvo to ale neudělalo. Nemáme si kde vzít příklad, toto je první takový případ v České republice,“ uvedl právní zástupce školy Radek Ondruš. S tím ale nesouhlasí ministerstvo školství. „Ze zákona jasně vyplývá, že je povinností školy, které byla odebrána akreditace, studenty převést,“ nesouhlasil ředitel odboru vysokých škol ministerstva školství Jiří Nantl.

Obě strany trvají na svém. Mezi nimi stojí studenti, na které se v celém sporu tak trochu zapomnělo. „Dost nás zaskočilo, že v této situaci po nás chce škola zaplatit školné za celý semestr,“ říkala zaskočeně studentka. „Máme zaplatit školné a vedle toho ještě sociální a zdravotní pojištění. A navíc nás paní jednatelka ještě s úsměvem pošle na úřad práce, a ať si nezapomeneme vzít papír a tužku, protože nemají rádi, když lidé chodí nepřipravení,“ dodala rozhořčeně další ze studentek. Nyní studenti doufají, že jejich situaci úřady vyřeší do začátku dalšího semestru.

Na škole působili jen 4 docenti místo 15  

Do problémů se tato brněnská soukromá škola dostala po kontrole, kterou v květnu 2010 provedla Akreditační komise. Kontrola odhalila, že jeden z magisterských programů nesplňuje základní nároky pro tento typ studia. Například studenti prezenčního studia měli výuku jen jeden den v týdnu. Ve škole, která funguje od roku 2002, vyučovali jen 4 místo povinných 15 profesorů nebo docentů. Už před rokem komise upozornila na nízkou úroveň bakalářských a diplomových prací. V červenci 2010 ministerstvo školství zahájilo se školou správní řízení. Letos v lednu byla škole odebrána akreditace na jeden magisterský program. 

Zrušené studijní programy

Ministerstvo odebralo akreditaci magisterskému programu Ekonomika a insolvence.

V případě bakalářských programů nebudou studenti přijímáni do programů Ekonomika a insolvence a Ekonomika a management.


Česká televize před časem odhalila, že náměstkyně brněnského primátora Jana Bohuňovská (ODS) obhájila na této škole diplomovou práci, která nesplňuje formální požadavky. Bohuňovská navíc v práci okopírovala desítky stran zákonů. Oponentka z Masarykovy univerzity její práci ohodnotila známkou „F“, tedy jako nedostatečnou. Bohuňovská přesto získala titul inženýrky. Titul bakaláře si odtud odnesl i další náměstek - Ladislav Macek (ČSSD). Jeho práce sice obsahuje chyby, ale splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.