Úřad si připomíná 20. výročí hospodářské soutěže

Brno - Svatomartinskou konferencí si dnes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připomíná 20. výročí své existence. ÚOHS byl zřízen zákonem 1. července 1991 jako Český úřad pro hospodářskou soutěž. O rok později se transformoval na Ministerstvo pro hospodářskou soutěž a v roce 1996 se stal znovu úřadem s názvem, který mu zůstal doposud. Po celou dobu existence zůstalo sídlo úřadu v Brně, což mělo deklarovat nezávislost rozhodování na úřadech státní správy.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je řízen předsedou, který je jmenovaný prezidentem republiky, nesmí být členem žádné politické strany a může být jmenován na dvě šestiletá funkční období.

V roce 1994 se rozšířily kompetence úřadu o dohled nad veřejnými zakázkami. O dva roky později se ministerstvo transformovalo zpět na úřad a začala platit pravidla, která měla zajistit apolitičnost úřadu. 

V roce 2000 došlo k dalšímu posílení pravomocí ÚOHS, který se nově začal zabývat dohledem nad poskytováním veřejné podpory. 

Po šestnácti letech od svého založení získal ÚOHS své tralé sídlo na třídě Kpt. Jaroše v Brně. Do té doby působil v provizorních prostorách v budově Ústavního soudu.

Předsedové ÚOHS

Stanislav Bělehrádek - stal se historicky prvním předsedou ÚOHS. Jako ministra ho nominovala KDU-ČSL. V čele úřadu zůstal až do roku 1999.

Josef Bednář - na ÚOHS pracoval už za svého předchůdce jako místopředseda. Předsedou úřadu zůstal po celé funkční období do roku 2005.

Martin Pecina - V čele úřadu stál od roku 2005 do roku 2009, kdy se stal ministrem vnitra v úřednické vládě Jana Fischera.

Petr Rafaj - bývalého poslance za ČSSD prezident do funkce jmenoval v polovině roku 2009.


Výběr nejvyšších pokut, které ÚOHS ve své historii uložil (řazeny podle výše sankce v první instanci):

Částka (v mil. Kč)

Rok

Firmy

Závěr

979

2007

devět mezinárodních strojírenských holdingů

pokuta snížena na 942 mil. Kč; soudy ji stále řeší

484

2004

šestice stavebních spořitelen

pokuta snížena na 55 mil. Kč; soud ji nakonec zrušil

370

2006

RWE Transgas

pokuta snížena na 240 mil. Kč; soudy ji stále řeší

313

2004

šestice distributorů pohonných hmot

soud pokutu zrušil; ÚOHS se jí bude znovu zabývat

270

2008

České dráhy

pokuta snížena na 254 mil. Kč*); soudy ji stále řeší