Netradiční betlémy v muzeu Jesenicka

Vlastivědné muzeum Jesenicka vystavuje ve Vodní tvrzi netradiční betlémy, které vznikly z neobvyklých materiálů, od perníku až po kukuřičné šustí. „Mezi jednadvaceti betlémy jsou ale také jesličky z cupované vlny, vizovického těsta, keramiky nebo paličkovaný betlém,“ uvedla kurátorka výstavy Ludmila Dospivová.

Betlémy pocházejí ze soukromých sbírek a ze spřátelených muzeí, například z Ústí nad Orlicí. Nejstarší vznikly v polovině 19. století.

Raritou je takzvaný sériový betlém, který zahrnuje tříkrálový, hromniční a postní. „Ještě na počátku dvacátého století bývaly někde betlémy vystaveny až do Velikonoc, ale měnila se v nich scéna. Po klanění tří králů zobrazuje hromniční betlém uvedení Páně do chrámu a postní betlém zachycuje Krista v zahradě Getsemanské a také Jidášovu zradu,“ popsala Dospivová.

Výstava s názvem „Já bych rád k betlému“ potrvá v jesenickém muzeu do konce prosince.

Na jiný netradiční betlém mohou lidé narazit také v Dřevohosticích na Přerovsku. Tvoří jej pět desítek figur v životní velikosti, z nichž některé mají reálnou podobu tamních obyvatel.