Porucha ukazuje drsnější tvář Vánoc

Brno - Brněnské HaDivadlo svůj repertoár obohatilo o vánoční inscenaci. Pozitivní a hřejivý příběh byste v ní ale hledali marně. Hra Porucha od německého autora Falka Richtera poukazuje na narušené mezilidské vztahy a omezený život některých jedinců. To vše v rozjásaných kulisách vánočních svátků.

Všudypřítomná láska a mír. Takovou představu o Vánocích má většina z nás vštípenou odmalička. Vánoční svátky v inscenaci Porucha jsou ale plné vad a zádrhelů a ukazují Vánoce z té odvrácené strany. Autor hry Falk Richter je servíruje bez pozlátka, s cynismem vykresluje jednotlivé příběhy, v nichž odsuzuje dnešní společnost. „Porucha je opravdu drsnější hra, taková melancholická až poetická, možná i smutná. Hledali jsem závažnější hru, která by o Vánocích nevyprávěla jenom s láskou a líbezností, ale hru, která by ukázala i na jistou devalvaci Vánoc v dnešní společnosti,“ popsal umělecký šéf HaDivadla Marián Amsler. 

Video NO COMMENT: Ukázky ze hry Porucha
video

NO COMMENT: Ukázky ze hry Porucha

Porucha je koláž složená z příběhů jednotlivých lidí. Dítě zapomenuté na letišti. Rozchod dvou homosexuálních partnerů. Stará opuštěná žena v ústavu. „Podle mě je ta věc očistná. Dnes si lidé musejí připomínat, co trochu vymizelo - společné Vánoce s rodinou, vztahy, to všechno, co ve společnosti přestává fungovat,“ řekla herečka Simona Peková. „Divák by měl mít pocit, že se dívá na velké město a sleduje osudy různých malých lidí v tomto městě - za okny, v obývácích, co se tam děje. Postupně se mu postavy začínají propojovat a divák v tom začíná hledat významy. Každý si musí ve hře najít svoji linii, příběh, se kterým by se mohl ztotožnit,“ uvedl Amsler. 

Recenze

Amslerova inscenace má silné ale i méně vydařené momenty. Budiž řečeno, že z roztříštěných situací, kterých originální scénář nabízí téměř půl druhé stovky, Amsler vykřesal kompaktní a logiku či smysl nepostrádající tvar, v němž ještě Brněnští obrazy v závěru prohazovali. Režisér tentokrát nápaditě rozehrál doslova celou pohledovou plochu HaDivadla, hraje se často i na stropním ochozu či v prosvícených šatnách za ním.
Přečtěte si celou recenzi Luboše Marečka.


V Poruše se děje především řada poruch, chyb - od těch mentálních přes technické až po chyby mezilidské. Depresivní, mentálně narušení lidé zpívají vánoční koledy, hluk způsobený autonehodami odehrávající se nepřetržitě za scénou, opuštěné dítě na letišti, jehož rodiče se přes telefon hádají, kdo ho vyzvedne…to vše ale zdaleka nevyvolává pocit deprese nad bezútěšností současného světa. Velkou devízou Richterovy dramatiky je totiž černý humor a absurdní ironie. Všechny vyjmenované poruchy se odehrávají v kulisách vánočních svátků coby symbolu času lásky a vřelosti, a to za stále klesající teploty.

Falk Richter

Představitel současného německého politického divadla se narodil v roce 1969 v Hamburku, kde vystudoval divadelní režii. Falk Richter je znám především jako autor kritizující životní styl globální společnosti a dopady „systému“ na běžný život jednotlivce. Kromě svých režijních a autorských počinů je také tvůrcem společensko-kritických a teoretických esejů, glos a úvah, které pravidelně zveřejňuje na svých internetových stránkách.