Templářské sklepy Čejkovice musí zaplatit rekordní pokutu

Brno - Templářské sklepy Čejkovice a Vinium mají zaplatit milionové pokuty. Uložila jim je za uvádění produktů neznámého původu do oběhu a další provinění Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Templářské sklepy Čejkovice mají zaplatit pět milionů korun. Je to nejvyšší sankce, kterou může SZPI uložit. Pokuta je už pravomocná. Vinium má zaplatit milion korun, verdikt zatím není definitivní. Firma se proti pokutě odvolala.

Templářské sklepy Čejkovice dostaly pokutu za nevedení řádné evidence, nepředložení evidenčních knih nebo porušení povinnosti „oznamovat úplné a pravdivé údaje“ Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému. Podle mluvčího SZPI Michala Spáčila bylo dalším pochybením firmy uvádění produktů neznámého původu do oběhu, uvádění spotřebitele v omyl, pokud jde o původ produktů, a opakované nesplnění uložených opatření.

Poprvé SZPI pokutu uložila letos v červnu. Nyní ji potvrdil i ústřední inspektorát SZPI. Templářské sklepy Čejkovice se proti pokutě mohou bránit u Krajského soudu v Brně podáním žaloby. 

Obdobných pochybení jako Templářské sklepy Čejkovice se podle SZPI dopustilo i Vinium. Brněnský inspektorát SZPI firmu pokutoval za nevedení řádné evidence, uvádění produktů neznámého původu do oběhu, uvádění spotřebitele v omyl co do původů produktů a nesplnění uložených opatření ze strany kontrolované osoby. Firma dostala pokutu v červnu, je zatím nepravomocná. Vinium se proti ní odvolalo.

Podle předchozích vyjádření inspekce Templářské sklepy Čejkovice vyrobily přes milion litrů vína ročníku 2009 neznámého původu. Vína pak firma na trh uváděla jako jakostní odrůdová nebo odrůdová vína tuzemské provenience.

Firma opakovaně uvedla, že se závěry inspekce nesouhlasí. Argumentovala tím, že u veškerých vykupovaných hroznů byly všechny původní doklady stvrzující nákup hroznů v souladu s právními předpisy.

Také u Vinia a majetkově spřízněných Českých vinařských závodů loni našli inspektoři SZPI přes milion kilogramů hroznů neznámého původu. Firmy musely stáhnout z oběhu vína, která z těchto hroznů vyrobily. Vinium část vín zlikvidovalo.