Vánoční jarmark na ZŠ Poběžovice

Pestrou vánoční dekoraci nabízeli žáci ZŠ Poběžovice 8. prosince na vánočním jarmarku. Ten se uskutečnil již potřetí. Všechny třídy se zapojily do prodeje svých výrobků, které žáci zhotovili při vyučování nebo doma ve spolupráci s rodiči. Zájem o nabízenou vánoční dekoraci byl veliký. Kupující obdivovali především pestrost materiálu i použité techniky. Při prodeji se skupinky žáků střídaly a mohly tak uplatnit svého obchodního ducha.

Video Reportáž Andrey Sokolové
video

Reportáž Andrey Sokolové